Euroheat & Power lanserar Blueprint för en växande fjärrvärme i EU

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Den 14-15 november anordnade Euroheat & Power sitt höst- ”Summit” i Bryssel där man lanserade en Blueprint med policyåtgärder för en växande fjärrvärme inom EU inför nästa mandatperiod. Energikommissionär Kadri Simson medverkade och uttalade bland annat ”att fjärrvärmens tid är nu” och att fjärrvärmens roll i klimatomställningen lyfts fram i den nyligen antagna Fit-for-55-lagstiftningen.

Vid konferensen lanserades Euroheat & Powers Blueprint – en policyplan med åtta åtgärdsförslag för en effektiv och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla inför nästa mandatperiod. Detta inför att det äger rum Europaparlamentsval i juni nästa år och en ny EU-kommission ska tillträda.

Flera policydebatter ägde rum med bland annat svenska europarlamentarikern Emma Wiesner som lyfte fram fjärr- och kraftvärmens viktiga roll, bioenergins betydelse liksom fjärrvärmenäten som möjliggörare i energiomställningen. Flera kommissionsföreträdare deltog också i de olika debatterna om de nya förutsättningar som EU:s reviderade energi- och klimatlagstiftning nu ger för fjärrvärmen.

En presentation skedde också av en studie som gjorts i samarbete med Ålborgs Universitet med fokus på hur omställningen inom EU:s värmesektor till 2030 kan påskyndas med bland annat modelleringar kring hur tillförselmixen kan ställas om inom EU:s fjärrvärme. Rapporten finns att läsa här Heat Matters: The Missing Link in REPowerEU 2030 District Heating Deployment for a long-term Fossil-free Future.

En prisutdelning av Global District Energy Climate Awards Ceremony ägde också rum, där flera innovativa och moderna fjärrvärme- och kylprojekten världen över belönades.

Euroheat & Power lanserade samtidigt sin nya logotyp och nya hemsida här.

Från Energiföretagen Sverige deltog Julia Lindholm, Erik Thornström, Leif Nordengren och Melker Nilsson på konferensen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se

Julia Lindholm

Julia Lindholm

Ansvarig Energiföretagens Brysselkontor
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: +32 483 033 156
E-post: julia.lindholm@swedenergy.se