Låst medlemsnyhet

Vägledning inför förhandlingar enligt fjärrvärmelagen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Låst medlemsnyhet

Medlemsnyheter kan endast läsas av anställda vid ett av våra över 400 medlemsföretag och som har en inloggning. Anställda på partnerföretag eller andra med en inloggning har inte tillgång till låsta medlemsnyheter.

Logga in

Fjärrvärmelagen innehåller bestämmelser om skyldighet för ett fjärrvärmeföretag att förhandla med en fjärrvärmekund om kunden begär det. En vägledning från Energiföretagen beskriver ramarna för förhandlingen och innehåller tips på vad man kan tänka på i samband med en sådan förhandling.