Kraftig indexuppräkning på energiskatten på el 2024 beslutad

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Regeringen utfärdade den 18 oktober en förordning med indexuppräkning av energiskatten på el som höjs med 3,6 öre per kilowattimme till 42,8 öre per kilowattimme från och med den 1 januari 2024. 

Med regeringens beslut om indexuppräkningen av energiskatten från och med den 1 januari 2024 blir energiskatten 53,5 öre/kWh inklusive moms (SFS 2023:590). Detta motsvarar en uppräkning på cirka 9,2 procent, baserat på KPI-utvecklingen det senaste året. 

– Det är beklagligt att regeringen valde att i budgetpropositionen för 2024 inte gå vidare med remissförslaget från i våras om att pausa indexeringen för energiskatten på el. Detta gör att vi nu får en historiskt stor höjning av energiskatten på el som inklusive moms blir på 4,5 öre per kilowattimme till årsskiftet vilket motverkar till exempel elektrifieringen av transporter, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige. 

Indexuppräkningar för 2024 har även beslutats för energi- och koldioxidskatt för eldningsolja med mera men dessa skattesatser kommer att påverkas av förslagen i budgetpropositionen för 2024, där nya skattesatser väntas beslutas i slutet av november.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se