Elnätsnytt från Ei: tre föreskrifter på remiss

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionen, Ei, har nu kommit med förslag på två föreskrifter som ska ligga till grund för insamlingen av uppgifter och beräkning av intäktsramens storlek för elnätsverksamheten. Nyligen har Ei också presenterat ett förslag på föreskrifter om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande i intäktsramsregleringen.

Två föreskrifter på remiss – svar till Energiföretagen 18 september eller till Ei 25 september

Ei:s remiss om två föreskrifter (nyhet från 4 september) avser:

  • föreskrifter om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag (föreskriften om insamling av uppgifter).
  • föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag (beräkningsföreskriften).

Energiföretagen ska svara på remissen med hjälp av relevanta arbetsgrupper. Alla elnätsföretag är även välkomna att skicka in synpunkter till oss senast den 18 september för svar till Ei senast den 25 september.

En föreskrift på remiss – svar till Ei senast den 19 september

Den tidigare remissen från Ei med föreskrifter om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande (nyhet från 28 augusti) har svarsdatum 19 september till Ei.

Ei har här arbetat vidare med utvecklingen av incitamenten och har tagit fram ett förslag till föreskrifter: ”Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram” (incitamentföreskrifterna). De tidigare incitamentföreskrifterna (EIFS 2019:4) upphävdes i slutet av 2022.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se