Nya föreskrifter om leveranskvalitet för el – möte 13 december

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionen, Ei, har gett ut nya föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda gällande leveranskvalitet på el. Föreskrifterna EIFS 2023:3 börjar gälla den 1 januari 2024. Ett dialog- och informationsmöte planeras till den 13 december 2023.

Foto: Mostphotos

Leverenskvalitetsföreskrifterna, innehåller fyra delar – tre för leveranssäkerhet och en för spänningskvalitet:

  • Funktionskrav för vissa lastintervall, tillåten avbrottslängd för uttags- och gränspunkter från och med 2 MW.
  • Krav på trädsäkra ledningar med en spänning över 25 kV.
  • God kvalitet kopplat till antalet avbrott som drabbar en enskild kund.
  • Spänningskvalitet.

Informationsmöte den 13 december – förbered frågor

Ett dialog- och informationsmöte hålls den 13 december 2023 för att informera om de nya kvalitetsföreskrifterna. Dessutom vill Ei få branschens synpunkter och input på vad en handledning för kvalitetsföreskrifterna bör innehålla. Frågeställningar som bör ingå i handledningen kan skickas till Ei före mötet.

Läs nyhet från Ei här där de nya föreskrifterna också finns.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se