Låst medlemsnyhet

Elnät: orientering om villkorade anslutningsavtal

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Låst medlemsnyhet

Medlemsnyheter kan endast läsas av anställda vid ett av våra över 400 medlemsföretag och som har en inloggning. Anställda på partnerföretag eller andra med en inloggning har inte tillgång till låsta medlemsnyheter.

Logga in

Energiföretagen har i samråd med bland annat Eldistributionsrådet tagit fram en orientering kring regelverk och tillämpning av villkorade avtal i samband med kapacitetsbegränsning. Orienteringen går att läsa i bilaga till denna nyhet.