Synpunkter på arbetet med nationella villkor för EU-förordningen Demand Respons

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 15 april 2024 hölls ett webbinarium om arbete med nationella villkor och beslutsprocess för den kommande EU-förordningen Demand Response. Varje medlemsland ska komplettera förordningen med nationella villkor. Villkoren ska tas fram av landets alla elnätsföretag, det vill säga alla distributionsnätsföretag samt Svenska kraftnät, för att sedan godkännas av tillsynsmyndigheten.

Synpunkter in senast 15 maj

I samband med webbinariet den 15 april skickade vi ut ett underlag för inhämtande av synpunkter kring den principiella inriktningen från alla distributionsnätföretag för det kommande arbetet med att ta fram nationella villkor.

Vi önskar era synpunkter via E-post senast den 15 maj. Dessa skickas till: erik.lejerskog@energiforetagen.se

Se allt underlag 

Det nämnda underlaget samt presentation som visades den 15 april finns tillsammans med det inspelade webbinariet på Energiföretagens Play-sida här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Lejerskog

Erik Lejerskog

Ansvarig kraftsystem
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 69
E-post: erik.lejerskog@energiforetagen.se