Dags att kavla upp – nätutvecklingsplaner på gång!

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Vi är redan en bit in i 2024 och det är dags för alla elnätsföretag att ta fram nätutvecklingsplaner. Det är första gången som det ska göras, och Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit fram föreskrifter och allmänna råd samt en handbok som ska följas i arbetet. Kravet att nationellt införliva nätutvecklingsplaner kommer ursprungligen från EU-lagstiftningen och Ren Energi-paketet.

Enligt Ei:s föreskrifter, som trädde i kraft den 15 februari i år, ska alla lokal- och regionnätsföretag (även nätkoncession för linje omfattas) ta fram nätutvecklingsplaner vartannat år. Senast den 31 december 2024 ska en nätutvecklingsplan för åren 2025–2034 vara framtagen, offentligt publicerad och inlämnad till Ei. Innan nätutvecklingsplanen lämnas in till Ei ska den publiceras för samråd, för att få in synpunkter från berörda aktörer.

Ei har förutom föreskrifterna gett ut en handbok med allmänna råd som ska användas som vägledning. Handboken innehåller en mall med rubriker, som enligt Ei ska användas när nätutvecklingsplanen skrivs.

Hålltider det närmaste året

  • 15 februari 2024: Föreskrifter och allmänna råd trädde i kraft
  • 15 september 2024: senaste datum för att offentliggöra en preliminär nätutvecklingsplan för samråd (samråd ska pågå i minst 6 veckor)
  • 31 december 2024: senaste datum för att offentliggöra slutlig version av nätutvecklingsplanen och samrådsredogörelsen
  • 31 december 2024: senaste datum för inlämnade av färdig nätutvecklingsplan och samrådsredogörelse till Ei
  • 1 januari 2025: den första nätutvecklingsplanen börjar gälla

Planer med prognos på tio års sikt

Nätutvecklingsplaner ska spegla utvecklingen av nätverksamheten de kommande tio åren. Planerna ska innehålla en prognos för behov av överföringskapacitet, planerade investeringar och utbyggnad av nätet tio år framåt. De behövs även för användningen av efterfrågeflexibilitet och andra resurser som alternativ till utbyggnad av elnätet.

Ei:s Föreskrifter och allmänna råd om nätutvecklingsplaner finns här.

Ei:s Vägledning för upprättande av nätutvecklingsplaner inför rapporteringen avseende 2025–2034 enligt EIFS 2024:1 finns här

I vår bjuder Energiföretagen in till frågestund, så håll utkik efter detta. Frågor välkomnas dessutom när som helst, se kontakter nedan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Krona

Elin Krona

Jurist
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 26 15
E-post: elin.krona@energiforetagen.se

Jonna Söderberg

Konsult
Enhet: Energisystem
E-post: jonna.soderberg@energiforetagen.se