Rutiner för arkivering av vissa dokument upphör hos Telia

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Telia innehar och hanterar ett arkiv med protokoll och mätrapporter från mätningar med starkströmsmetoden i direktjordade ställverk och/eller nät- och kraftstationer. Denna hantering upphör från och med utgången av Q2 år 2024. Telia uppmanar därför berörda företag att uppdatera sina rutiner för dokumentation och arkivering före denna tidpunkt.

Photo: Vitezslav Valka

Telia ska återlämna ett antal dokument. I ett brev från Telia beskrivs hur företag ska leverera en lista över vilka objekt – direktjordade ställverk och/eller nät- och kraftstationer – som företaget innehar eller förvaltar. Telia meddelar sedan företaget vilka objekt och årtal som Telia har protokoll, mätrapporter och övriga dokument ifrån.

När ett företag valt mängd och omfattning av protokoll, mätrapporter och övriga dokument flyttar Telias representant dessa på ett överföringssätt som företaget valt. Antingen sker detta på krypterat USB-minne eller med en överföringstjänst online.

Brevet innehåller också information om förfrågningar från mätledare som har informerats om ändrade rutiner hos Telia. Mätledare har ombetts att från och med årsskiftet 2023/2024 kontakta innehavaren eller förvaltaren av aktuellt objekt direkt, avseende vissa frågor kring protokoll.

Läs Telias brev från den 8 februari 2024 om de nya rutinerna här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se