Svenska kraftnät söker svar i enkät om EPAD-piloten

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska kraftnät arbetar just nu med att identifiera och utveckla åtgärder för att öka möjligheterna till prissäkring på den långsiktiga marknaden i svenska och angränsande elområden. Pilotprojektet genomförs som en del av Svenska kraftnäts ansvar på den långsiktiga marknaden för prissäkring, vilket regleras av kommissionsförordningen ”Förhandstilldelning av kapacitet (FCA)”.

Den finansiella elmarknaden i Norden står inför förändringar. Det råder i dagsläget en viss osäkerhet kring vilka finansiella produkter som ska finnas tillgängliga samt vilka handelsplatser som ska kunna erbjuda handel med dessa finansiella instrument. Det som testas i pilotprojektet är auktionering av finansiella kontrakt, så kallade EPAD:s (Electricity Price Area Differentials).

Svenska kraftnät genomför nu en enkät riktad till marknadens aktörer i syfte att utvärdera den nuvarande auktionsmodellen. Dessutom för att säkerställa att auktionerna även i framtiden kan stödja marknadens behov av prissäkringsmöjligheter på den finansiella elmarknaden.

Enkäten är anonym och öppen att svara på fram till och med den 23e februari.

Läs mer på Svenska kraftnäts webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

David Wästljung

David Wästljung

Elmarknadsanalytiker
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 62
E-post: david.wastljung@energiforetagen.se