Analys av det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD)

Publicerat av: Julia Lindholm ·

Den 7 december 2023 överenskoms direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) mellan lagstiftarna i EU.  Erik Thornström, ansvarig för styrmedel och energianvändning på Energiföretagen Sverige, har analyserat direktivet och kommer hålla ett medlemswebinarium om det den 22 februari klockan 09 till 10 anmäl dig här 

Direktivet är ett av de sista som varit kvar för godkännande av Fit for 55-paketet, som är ett delmål till 2030 för att bana väg för ett klimatneutralt EU 2050. Här hittar du mer information om direktivet. 

Några av de större förändringarna i EPBD är följande: 

  • En ny definition införs med så kallade nollutsläppsbyggnader (ZEB) med en mer teknikneutral utformning jämfört med kommissionens ursprungsförslag vad gäller val av uppvärmningslösning, vilket också Energiföretagen drivit på för. Kraven gäller för nya offentliga byggnader fr.o.m. 2028 och för alla nya byggnader fr.o.m. 2030 och ersätter de tidigare nära-nollenergibyggnads-kraven (NNE) och regleras närmare i art. 9 b. 
  • Medlemsstaterna ska ta fram nationella byggnadsrenoveringsplaner som ska uppdateras vart femte år och säkerställa att befintliga byggnader renoveras till noll-emissionsbyggnadsnivå till 2050 och med delmål för 2030 respektive 2040. Den första planen ska redovisas före utgången av 2025 enligt kraven i art. 3. 
  • Kraven på laddinfrastruktur skärps med bl.a. krav på en laddstolpe för var femte parkeringsplats och förberedande kabeldragning för laddstolpar för minst 50% av parkeringsplatserna för nya lokalbyggnader och sådana som genomgår större 2 (4) 2 (4) renovering. För nya och renoverade kontorsbyggnader ska laddstolpar installeras på varannan parkeringsplats. Kraven utökas fr.o.m. 2027. 

Thornström konstaterar att fastighetsägare kommer att behöva öka takten i energirenoveringar framöver då kraven på byggnaders energiprestanda skärps. Utöver kraven på byggnaderna utökas även kraven på laddinfrastruktur och solenergianläggningar, vilket kan leda till ökade kostnader för förstärkningar av elnätet, särskilt för fastigheter som befinner sig perifert i elnäten.  

Effekterna på elmarknadens konkurrenskraft och Energiföretagens medlemsföretag kommer främst gälla fjärrvärme. I och med kraven från EPBD kommer efterfrågan på fjärrvärme minska över tid och därmed minska fjärrvärmeleveranserna från fjärrvärmeföretagen. 

Här kan du läsa analysen av EPBD och övriga analyser av Fit For 55-paketet. 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se