Synpunkter om informationsdelning vid elnätsanslutning önskas

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Till och med den 22 januari 2024 går det att lämna synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei) preliminära förslag om informationsdelning vid anslutnings­processen till elnäten. Det handlar om hur informationsdelningen kan utvecklas och effektiviseras.

Ei har i uppdrag att utreda en utvecklad och effektiv informationsdelning av relevant information vid ansökningar om nya anslutningar till elnäten och hur informationen ska delas vidare till berörda parter. Regeringsuppdraget ska redovisas den 27 mars 2024.

Informationsdelningen ska gagna att resurser utnyttjas optimalt samt en säker och effektiv utveckling och drift av elsystemet. I uppdraget ingår att utreda vilken information som ska delas, till exempel vilken effekt som anslutningen avser, var anslutningen ska ske och när aktörer önskar att anslutningen ska ske.

Läs nyhet från Ei här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se