Angående intresse att bidra till elförsörjningen i kris eller krig

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska kraftnät har nu på sin webbplats en anmälan om intresse att bidra till elförsörjningen i kris eller krig. Energiföretagen Sverige uppmuntrar personer med erfarenhet, som även jobbar utanför branschen, att anmäla sig till detta uppdrag. Vi uppmuntrar också medlemsföretag att tipsa lämpliga kandidater om detta.

– Det här handlar om en extra förstärkningsresurs, då vi behöver bli fler som kan hjälpas åt vid större kriser. Det är viss kompetens som är intressant och här kan den som är lämpad göra en insats för elförsörjningen och samhället, säger Energiföretagens säkerhetsansvariga Emma Johansson.

Energiföretagen tycker liksom regeringen att civilplikt bör införas, men anser dessutom att den bör inbegripa fler yrkeskategorier inom energiförsörjningen. Privata företag bör också ingå i civilplikten och borde kunna krigsplacera sin personal lokalt, vilket skulle stärka det svenska totalförsvaret. Ett energisystem utan störningar ger också företag bättre förutsättningar att fortsätta sin verksamhet även i tider då krisen hotar.

Anmäl och läs mer

Anmälan kan göras här hos Svenska kraftnät

Läs mer om civilplikt hos Svenska kraftnät

Läs Energiföretagens statusuppdatering om civilplikt från maj i år

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se