Fjärrvärmemedlemmar välkomnas på möte 18 juni

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Fjärrvärmen befinner sig i ett utmanande läge på grund av omvärldsfaktorer som sätter stor press på fjärrvärmeföretagen. Tisdagen den 18 juni kl. 13.00 – 14:30 är våra fjärrvärmemedlemmar varmt välkomna på ett teams-möte för att diskutera våra viktiga framtidsfrågor.

Läget på värmemarknaden har varit skakig ända sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina inleddes. Bränslemarknadens utveckling har gett efterdyningar på värmemarknaden och kunderna reagerar och agerar. Kundförtroendet och kundrelationerna behöver värnas. 

Myndighetsuppdrag om stärkt kundskydd pågår och den struktur som finns för detta idag är hårt belastad och ifrågasatt. Samtidigt ser våra politiker fjärrvärmen som viktig för dagens och framtidens energiförsörjning, och att dess roll för klimat- och energiomställningen bör tydliggöras. Fjärr- och kraftvärmestrategin föreslår 17 åtgärder för att förbättra fjärr- och kraftvärmens förutsättningar och nyttja dess potential.

Men det vägskäl vi står mitt i innehåller också många möjligheter som kan ge fjärrvärmen en än viktigare roll i vårt energisystem och samhälle. Vi vill på detta möte samla branschen för att dels ge en kort statusuppdatering i olika frågor, dels få era inspel till, och diskussion kring, förslag som vi vill föra vidare till politiken från branschen gemensamt. Förslag som kan förbättra förutsättningarna för fjärr- och kraftvärmen att även fortsättningsvis ge förutsättningar för omställning av samhället, industrin och energisystemet och vara den trygga energikälla som den varit i många decennier. Med nya eller utökade möjligheter som kolsänka, som energilager, som mottagare av spillvärme och andra restströmmar, som flexibel resurs i energisystemet, i samverkan med kunderna.

Tisdagen den 18 juni kl. 13.00 – 14:30 bjuder vi därför in till ett teams-möte för att diskutera våra viktiga framtidsfrågor. Anmäl dig HÄR om du vill delta så kommer en kalenderkallelse.

Välkomna önskar Daniel Lundqvist, Erik Thornström, Leif Nordengren, Lina Enskog Broman och Raziyeh Khodayari.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Enhetschef Energisystem
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se