Europaparlamentet godkände direktiv om byggnaders energiprestanda

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Europaparlamentet godkände den 12 mars i plenum trilog-överenskommelsen från i december om det reviderade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) som är en av de sista lagstiftningarna att antas inom EU:s Fit-for-55-paket.  

Direktivet godkändes med röstsiffrorna 370 för, 199 emot och 46 som avstod. Nu inväntas att även ministerrådet slutligt ska godkänna direktivet de närmaste veckorna. Därefter väntas en publicering av direktivet ske under maj. Medlemsländerna har sedan 2 år på sig att genomföra direktivet i nationella regelverk.

Direktivet innehåller en rad nya regler som syftar till att öka energirenoveringstakten, fasa ut fossila bränslen för uppvärmning och underlätta för elektromobilitet, bland annat:

  • En ny definition med så kallade nollutsläppsbyggnader (ZEB) med en mer teknikneutral utformning jämfört med kommissionens ursprungsförslag vad gäller val av uppvärmningslösning, vilket också Energiföretagen drivit på för. Kraven gäller för nya offentliga byggnader från och med 2028 och för alla nya byggnader från och med 2030 och ersätter de tidigare nära-nollenergibyggnads-kraven (NNE) (art. 9 b).
  • Medlemsstaterna ska ta fram nationella byggnadsrenoveringsplaner som ska uppdateras vart femte år och säkerställa att befintliga byggnader renoveras till noll-emissionsbyggnadsnivå till 2050 och med delmål för 2030 respektive 2040. Den första planen ska redovisas före utgången av 2025 enligt kraven i art. 3.
  • Kraven på laddinfrastruktur skärps med bland annat krav på en laddstolpe för var femte parkeringsplats och förberedande kabeldragning för laddstolpar för minst 50% av parkeringsplatserna för nya lokalbyggnader och sådana som genomgår större renovering. För nya och renoverade kontorsbyggnader ska laddstolpar installeras på varannan parkeringsplats. Kraven utökas fr.o.m. 2027.

Mer information om direktivet om byggnaders energiprestanda finns på Energiföretagens hemsida här (för medlemmar). Du kan också ta del av Energiföretagens medlemswebbinarium om direktivet den 22 februari här.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se