Nytt samarbete för stöd till implementering av CSRD i elnätsbranschen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Inom ramen för EBR har ett samarbete startats för att hitta gemensamma och effektiva arbetssätt för hur elnätsbranschen ska hantera EU-direktivet för hållbarhetsrapportering (CSRD). Målet med samarbetet är att det ska leda till ökad tillgång av klimatdata och, i förlängningen, minskad klimatpåverkan.

Det nya hållbarhetsrapporterings­direktivet CSRD innebär att berörda aktörer behöver samla in stora mängder data, från såväl egen verksamhet som leverantörsledet, i mycket större utsträckning än tidigare. Det leder till att elnätsbranschen behöver ställa om för att uppfylla lagkrav och i förlängningen bli mer hållbar. Syftet med samarbetet är därför att utveckla nya arbetssätt och ”best practice” för att skapa en tydligare riktning för hur omställningen ska ske.

Initialt fokuserar samarbetet på klimatfrågan och ska mynna ut i konkreta förslag på gemensamma arbetssätt för hur klimatdata från leverantörer och entreprenörer ska samlas in. Det primära fokuset handlar om indirekta utsläpp som är relaterade till verksamhetens livscykel (Scope 3), exempelvis inköp av råvaror eller produkter, transport av produkter och avfallshantering.

I arbetsgruppens uppdrag ingår även kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt omvärldsbevakning. Arbetsgruppen består i första skedet av representanter från Ellevio, E.ON, Vattenfall Eldistribution och Öresundskraft samt Sveriges Elkraftsentreprenörer.

Har du frågor om samarbetet, vänligen kontakta ebrkontakt@energiforetagen.se

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Cecilia Klugman

Cecilia Klugman

Sakkunnig EBR
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 03
E-post: cecilia.klugman@energiforetagen.se