Svensk viceordförande för förnybart i Eurelectric

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Energiföretagen Sverige har genom Lars Holmquist, Göteborg Energi, fått en ny viceordförande för Eurelectrics arbetsgrupp för förnybar energi och energilagring. Genom Eurelectric driver Energiföretagen påverkansarbete i EU samt delar kunskaper och erfarenheter med branschkollegor från hela Europa.

Eurelectric är en europeisk branschförening för elföretagen i Europa. Energiföretagen Sverige är medlem i Eurelectric och representerar de svenska elföretagen. För Energiföretagen Sverige är det angeläget att vara aktiv i Eurelectrics arbete eftersom organisationen är en viktig röst för elbranschen i Europa. Eurelectric är en medlemsdriven organisation som fattar beslut i arbetsgrupper och kommittéer. De dessa arbetsgrupper och kommittera har Energiföretagen Sverige stolar, vilka till stor del fylls av Energiföretagen Sveriges medlemmar.

– Eurelectric har stora påverkansmöjligheter i Bryssel, varför det är viktigt att deras positioner på kommande EU-lagstiftning stämmer överens med våra egna. Genom Energiföretagens representanter i Eurelectrics kommittéer och arbetsgrupper får vi inflytande, och Eurelectric-kansliet uppskattar att arbeta med våra aktiva och kunniga medlemmar, understryker Julia Lindholm, ansvarig Brysselkontoret.

Lars Holmquist, ansvarig Public Affairs vid Göteborg energi valdes nyligen till vice ordförabnde för Eurelectrics arbetsgrupp för förnybar energi och energilagrinmg.

- Jag har länge tyckt att det är värdefullt att engagera mig i det som vi kallar EU-frågor. Alltså i stort sett samma frågor som vi brottas med i Sverige, fast lite i tidigare. Att vara med i en arbetsgrupp i Eurelectric eller någon annan branschförening ger en bra insyn i hur EU-maskineriet fungerar, men också hur olika förutsättningar vi har i olika länder, kommenterar Lars Holmquist.

Den nuvarande mandatperioden på EU-nivå löper mot sitt slut. I juni hålls val till Europaparlamentet och under hösten tillträder en ny EU-kommission. Den kommande mandatperioden 2024–2029 är mycket viktig för att leverera politik som tar EU och dess medlemsländer till de utsatta 20230-målen.

- Jag tror att elbranschen i EU står inför en utmaning att hantera vad man skulle kunna kalla nästa steg i omställningen, när andelen fossil produktion minskar till allt lägre nivåer. Då krävs det mer av helhetssyn och sektorkoppling för att får systemet att fungera. Arbetsgruppen som jag är med i arbetar med både förnybart och med lagring. Det ger goda förutsättningar för att vi ska kunna bidra, avslutar Lars Holmquist.

Är du intresserad av att engagera dig i Energiföretagens EUI-arbete, ta kontakt med Energiföretagens Brysselkontor.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Lindholm

Julia Lindholm

Ansvarig Energiföretagens Brysselkontor
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: +32 483 033 156
E-post: julia.lindholm@swedenergy.se