ADV

Publicerat av: Lena Odenholm ·

Forumet för erfarenhetsutbyte vid kraftvärmeanläggningar. ADV är en fri samarbetsorganisation för operativa frågor mellan energiföretag och personer på energiproduktionsanläggningar i Sverige.

ADV har idag cirka 200 medlemmar och är organiserat i nio facksektioner: arbetsmiljö, drift och produktion, el, kemi, mek, miljö, management, projekt samt automation. Sektionerna behandlar alla typer av frågor inom respektive fackområde. Även ledarskaps- och organisationsfrågor kan finnas med på agendan.

Organisationen samordnas av en styrgrupp bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, valberedning och sektionernas ordförande. Ordförande, vice ordförande utses för en period om två år med val av ordförande udda år, vice ordförande jämna år. En valberedning med ledamöter från ADV-organisationen arbetar fram nomineringar, utom för ordföranden till sektionerna där sektionerna själva utser sina ordföranden.
ADV beställer kanslifunktionen från Energiföretagen Sverige.

Arbetsform
Två gånger per år samlas respektive facksektions medlemmar för att i nätverksform diskutera aktuella frågor inom sitt eget fackområde. Sektionerna detaljplanerar den egna verksamheten och arbetsformen. Alla ADV medlemmar förutsetts inom respektive sektion visa öppenhet och engagemang i erfarenhetsutbytet.

En gång per år samlas samtliga styrgrupps- och sektionsmedlemmar för ett gemensamt möte under namnet ADV-dagarna. Till detta möte brukar intressanta föreläsare bjudas in. Styrgruppen sammanträder cirka tre gånger per år för planering och rapportering av verksamheten.

ADV Ekonomi
Verksamheten är självfinansierad genom årlig medlemsavgift, 1 000 kr, som baseras per person och inte per företag. Medlemsavgiften används huvudsakligen till kanslifunktionen, som sköter bokföring, fakturering, ekonomiska rapporter, kallelser, protokoll på styrgruppsmöten med mera.

Nätverket träffas på
ADV Dagarna 2021 i Helsingborg

För kontaktuppgifter och mer information se nedan under respektive sektionsflik.

Här hittar du information om respektive ADV - sektion

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lena Odenholm

Lena Odenholm

Administratör
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 46
E-post: lena.odenholm@energiforetagen.se