Intervjuer med sakrådens ordföranden

Vad får man ut av att delta i ett sakråd? Och vilka frågor diskuterar deltagarna i våra råd på sina möten? Vi intervjuar ordföranden i råden för att reda ut dessa frågor och många fler.