HR-nätverk i region Mitt

Att bemanna våra arbetsplatser med framtidens kompetens är en utmaning som är gemensam för hela energibranschen. Kompetensförsörjningsutmaningen kan se olika ut i olika delar av landet, men är alltjämt aktuell. Därför startade Energiföretagen Sverige upp sitt nätverk för HR-medarbetare i region Mitt igen i januari 2020. Nätverket är nu fulltecknat, med deltagare från 20 energiföretag i Mellansverige.

Initialt kommer nätverket att drivas som ett program, bestående av sex heldagsträffar med olika teman under 18 månaders tid, på olika platser runt om i regionen. Vi har tagit fram ett ramverk för nätverket, men kommer på nätverkets första träff att hjälpas åt med att fylla träffarna med exakt det innehåll som deltagarna önskar och behöver.

Programmets upplägg

  • Uppstartsträff på Expectrum i Västerås 29 jan 2020.
  • Tema Attrahera, 3 juni 2020 hos Stockholm Exergi (Employer branding, arbetsgivarprofilering, goda exempel och inspiration, studentsamarbeten).
  • Tema Rekrytera, september 2020 (Rekryteringsverktyg, tester, säkerhetsprövningar).
  • Tema Introducera, januari 2021 (Handledarskap, introduktionsprogram och hur lär man sig branschspråket).
  • Tema Utveckla, maj 2021 (Karriärplanering och arbetsmiljöfrågor, stresshantering och medarbetarsamtal).
  • Tema Avsluta, september 2021 (Återrekrytering och rekommendationsprogram).

Deltagare

Nätverket välkomnar anställda hos Energiföretagen Sveriges medlemsföretag. Du ska arbeta med HR i någon form, som rekryterare, HR-specialist, personalchef eller liknande. Max 20 deltagare. 

Kostnad

Varje deltagare står för sina egna resekostnader, Energiföretagen står för lunch och fika. Vi planerar för att vara på olika orter vid varje tillfälle.

Vill du vara med?

Nätverket är fullt och kan tyvärr inte ta emot fler deltagare. Är du intresserad av att vara med, så samlar vi just nu ihop intresseanmälningar till att starta ytterligare en grupp.