Medlemmar i råden

Energiföretagen Sveriges råd bidrar till att utveckla vår verksamhet, så att den på bästa sätt kan stärka våra medlemsföretag i deras arbete. I råden finns representanter från olika medlemsföretag, som i denna roll bidrar till branschens utveckling inom respektive område. Här finns en förteckning av alla rådsmedlemmar.

Är du nyfiken på hur nomineringsprocessen för sakråden går till?
Det kan du läsa om här (pdf)

Råd för Eldistribution
Maria Berglund, Bodens Energi AB
Christian Roos, E.ON Energidistribution AB 
Linda Werther, Eskilstuna Strängnäs Energi & miljö AB
Charlotta Klintberg, Göteborg Energi AB
Stefan Wessmén, Kraftringen AB
Torbjörn Solver, Ellevio AB
Jonas Kellberg, Nacka Energi AB
Kenneth Lindholm, Sjöbo Elnät AB
Rikard Persson, Sundsvall Elnät AB
Peter Ols, Tekniska verken i Linköping AB
Kristina Olofsson, Uddevalla Energi AB
Jan Eriksson, Umeå Energi AB
Jakob Eliasson, Vattenfall Eldistribution AB
Ulrika Schön, Öresundskraft AB
Catherine lillo (adjungerad), Energiföretagen Sverige
Jonna Söderberg (sekreterare), Energiföretagen Sverige
Tomas Malmström (sekreterare), Energiföretagen Sverige

Råd för Klimat och energipolitik, energisystem & energiförsörjning
Anna Hammartorp, Affärsverken i Karlskrona AB
Caroline Bouilly Eriksson, E.ON Sverige AB
Henrik Bergström, Ellevio AB
Anton Steen, Fortum Sverige AB
Lars Holmquist, Göteborg Energi AB
Lena Olsson Ingvarson, Mölndal Energi AB
Ove Fredriksson, Mälarenergi AB
Patrik Grönbeck, Norrenergi AB
Pär Forsberg, Skellefteå Kraft AB
Erik Dotzauer, Stockholm Exergi AB
Per Everhill, Tekniska verken i Linköping AB
Anja Alemdar, Vattenfall AB
Julia Ahlrot, Växjö energi AB
Håkan Vedberg, Övik Energi AB
Efwa Nilsson (adjungerad), Energiföretagen Sverige
Hannes Borg (sekreterare), Energiföretagen Sverige

Råd för Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Hanna Havelius E.ON Sverige AB
Christian Karlsson, Stockholm Exergi
Susanne Bragée, Ellevio AB
Helena Trygg, Härjeåns Kraft AB
Tove Bohlin, Tekniska verken i Linköping
Lillemor Olsson, Jämtkraft AB
Petra Adolfsson, Karlstad Energi AB
Karin Olholt, Karftringen AB
Allan Lindgren, Skellefteå Kraft AB
Susanne Nilsson, Skövde Energi AB
Kristina Blombäck, Sundsvall elnät AB
Johanna Wallenström, Söderenergi AB
Lotta Sätterlund, Sydkraft AB/Uniper
Pontus Johansson, Växjö Energi AB
Catherine Lillo (adjungerad), Energiföretagen Sverige
Greta Hjortzberg (sekreterare), Energiföretagen Sverige

Råd för Slutkundsmarknad El
Sanja Simunovic, Affärsverken i Karlskrona AB
Mats Bengtsson, Dalakraft AB
Mikael Bladh, E.ON Sverige AB
Per Magnusson, Falu Energi & Vatten AB
Fredrik Landahl, Fortum Sverige AB
Björn Björnson, GodEl i Sverige AB
Anton Holton, Gävle Energi AB
Malin Flysjö, Göteborg Energi AB
Marita Lagerström, Jönköping Energi AB
Henrik Lyngåker, Mölndal Energi AB
Lars Lundmark, Skellefteå Kraft AB
Caroline Iggström, Sollentuna Energi & Miljö AB
Anders Larsson, Bixia/ Tekniska verken i Linköping AB
Anna Johansson, Vattenfall AB
Anders Karmehed (adjungerad), Energiföretagen Sverige
Marie Lindh (sekreterare), Energiföretagen Sverige

Råd för Strategisk kommunikation
Pernilla Schough, E.ON Sverige AB
Anna Lidberg, Ellevio AB
Per-Oscar Hedman, Fortum Sverige AB
Shahbaz Khan, Göteborg Energi AB
Karin Sundström, Jämtkraft AB
Jessica Alaniesse-Karlsson, Jönköping Energi AB
Susanne Augustsson, Kristinehamns Energi AB
Carina Zolland, Luleå Energi AB
Louise Anestad, Mälarenergi AB
Mimmi Jonsson, Skellefteå Kraft AB
Åsa Holmqvist Ekman, Skövde Energi AB
Jörgen Svärd, Tekniska verken i Linköping AB
Melinda Frigyesi-Almström, Trelleborgs Energi AB
Roger Strandahl, Sydkraft AB/Uniper
Natalie Sial, Vattenfall AB
Anders Karmehed (adjungerad), Energiföretagen Sverige
Anna Lejestrand (sekreterare), Energiföretagen Sverige

Råd för Elproduktion
Matilda Carlsson, E.ON Sverige AB
Mathias Bjurman, Falu Energi & Vatten AB
Göran Hult, Fortum Sverige AB
Per Lundström, Jämtkraft AB
Henrik Börjesson, Kraftringen Energi AB
Joacim Sundqvist, Mälarenergi AB
Stefan Forsgren, Skellefteå Kraft AB
Anders Meijer, Statkraft Sverige AB
Rasmus Beckman, SYSAV Industri AB
Stina Berg, Tekniska verken i Linköping AB
Henrik Pagels, Sydkraft AB/Uniper
Per Larsson, Vattenfall AB
Martin Tofft, Öresundskraft AB
Camilla Hansen, Skövde Energi AB
Mats Andersson (adjungerad), Energiföretagen Sverige
Magnus Thorstensson (sekreterare), Energiföretagen Sverige

Råd för Värme- och kyldistribution
Robert Källman, Borlänge Energi AB
Sofie Lagerblad, E.ON Sverige AB
Niclas Wiklund, Gävle Energi AB
Johan Lidström, Göteborg Energi AB
Inge Eklund, Mälarenergi AB
Daniel Byström, Skellefteå Kraft AB
Niclas De Lorenzi, Stockholm Exergi AB
Martin Ek, Tekniska verken i Linköping AB
Jan Zetterberg, Vattenfall AB
Magnus Ohlsson, Öresundskraft AB
Per Häggkvist, Övik Energi AB
Mats Andersson (adjungerad), Energiföretagen Sverige
Leif Lagergren Nordengren (sekreterare), Energiföretagen Sverige

Råd för Produktion och marknad för värme och kyla
Magnus Nelson, E.ON Sverige AB
Margareta Eriksson, Falu Energi & Vatten AB
Samuel Röjås, Göteborg Energi AB
Johan Thelander, Karlstads Energi AB
Fredrik Fackler, Kraftringen Energi AB
Henrik Gåverud, Luleå Energi AB
Lisa Granström, Mälarenergi AB
Christer Boberg, Stockholm Exergi AB
Madlin Serti, Söderenergi AB
AnnBritt Larsson, Tekniska verken i Linköping AB
Kurosh Beradari, Vattenfall AB
Magnus Gunnarsson, Öresundskraft AB
Efwa Nilsson (adjungerad), Energiföretagen Sverige
Daniel Lundqvist (sekreterare), Energiföretagen Sverige
Lina Enskog Broman (sekreterare), Energiföretagen Sverige