Regionmöte hösten 2019

Region Nord och Mitt 15 oktober 2019

Energirik omvärldsspaning
Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige

Näckåns Kraft. Sveriges nyaste Vattenkraftverk

Övik Energis organisation som möter kundernas behov

Värmevärldens värmelager i berget

Vinterpaketet – genomförande i Sverige av nya elmarknadslagstiftningen
Catherine Lillo, Energiföretagen Sverige

Region Väst - Varberg 17-18 oktober 2019

Välkommen - Efwa Nilsson  och Jan Olofzon

Energirik omvärldsspaning
Pernilla Winnhed, Vd Energiföretagen Sverige

Kompetensutveckling i branschen
Viktoria Pussfält, Energiföretagen Sverige

Inkluderande ledarskap 
Saira Alladin, Vattenfall Eldistribution

Tre goda exempel – medlemmar delar med sig
Vaggeryds Energi - Rikard Larsson och Teodor Hovenberg
Varbergs Energi - Björn Sjöström
Ale ElStefan Brandt

Energipolitiska frågor 
Hannes Borg, Energiföretagen Sverige

Vinterpaketet – Nya Elmarknadslagstiftningen och effektiviseringsdirektivets implementering
Catherine Lillo, Energiföretagen Sverige

Energieffektiviseringsdirektivet
Film
med Erik Thornström

Region Syd - Hässleholm 24 oktober 2019

Välkommen och Formella Val
Paul Andersson, Energiföretagen Sverige
Energirik omvärdsspaning
Gunilla Andrée, Energiföretagen Sverige
Länk till Säkerhetspolisen
Elmarknadens avreglering 20 år bakåt respektive framåt
Tony Rosten, Energimarknadsinspektionen

Mats Nilsson, Shadow Analysis AB
Ronald Liljegren, Energiföretagen Sverige
Gymnasielärling - nygammal metod för att lösa kompetensförsörjningen
Katarina Björnsdotter och Hanna Edwards, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Vinterpaketet - genomförande i Sverige av nya Elmarknadslagstiftningen
Catherine Lillo, Energiföretagen Sverige
Film Erik Thornström (finns längre upp på sidan)