Regionmöte hösten 2021

Digitalt regionmöte Mitt och Nord, 5 oktober 2021

Omvärldsanalys
Åsa Pettersson och Helene Samuelsson, Energiföretagen

Hur attraherar vi ny kompetens?
Andreas Lepa och Elin Fellers, Energiföretagen

Politiken inför valåret
Hannes Borg, Energiföretagen

Är det vätgas, batterier och/eller ny teknik som ska rädda världen?
Lars Andersson, Energiföretagen

Regional samverkan utifrån Färdplan Energi
Ove Fredriksson, Mälarenergi

Regionmöte Syd med Val 20 oktober i Alvesta

Verksamheten för det gångna året och planeringen framöver
Anders Karmehed, Energiföretagen

Omvärlden och vi. Hur skapar vi ett samhällskontrakt med kunden i centrum?
Åsa Pettersson och Helene Samuelsson, Energiföretagen

Hur attraherar vi ny kompetens? 
Andreas Lepa och Elin Fellers, Energiföretagen

Status i politiken ett år före valet 2022
Hannes Borg, Energiföretagen

Är det vätgas, batterier och/eller ny teknik som ska rädda världen?
Lars Andersson, Energiföretagen

Vätgas som möjliggörare för energiomställning och stadsutveckling
Magnus Sahlin, Trelleborgs Energi AB

Juridiken i framtiden
Elin Vidlund, Energiföretagen

Vad innebär det omställda energisystemet för paragrafer, överklaganden och myndighetspåverkan?
Ronald Liljegren, Energiföretagen

Regionmöte Väst med val 21-22 oktober på Knistad Herrgård

Omvärlden och vi. Hur skapar vi ett samhällskontrakt med kunden i centrum?
Åsa Pettersson och Helene Samuelsson, Energiföretagen

Status i politiken - ett år före riksdagsvalet
Han
nes Borg, Energiföretagen

Samverkan – nyckeln till framgång. Hur jobbar vi i Västra Götaland
Tula Ekengren, VGR

Samverkan i Region väst
Gunilla Andreé och Catherine Lillo, Energiföretagen

Är det vätgas, batterier och/eller ny teknik som ska rädda världen?
Lars Andersson, Energiföretagen, Björn Sjöström, Varberg Energi och Rolf Åkesson, VänerEnergi

Aktuellt från juridiken
Elin Krona, Energiföretagen

Förändrat energisystem kräver ny lagstiftning - en spekulation om framtida förändringar.
Ronald Liljegren, Energiföretagen

Att leda i förändring
Helene Samuelsson, Energiföretagen