Hur kan elpriserna sjunka på längre sikt?

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Särskilt södra Sverige har drabbats av höga elpriser den senaste tiden. Att spara energi är den snabbaste åtgärden för att få elpriserna att sjunka på kort sikt. Men hur kan elpriserna sjunka på längre sikt?

Mer elproduktion

Snabbt framtagande av ny elproduktion är avgörande på längre sikt. I södra Sverige, där det råder brist på elproduktion, kan utbyggnad av framför allt havsbaserad vind bidra till att hålla nere elpriset. Det finns även en stor potential att producera mer el i befintliga kraftvärmeverk, kanske så mycket som 500–1 000 megawatt planerbar kraft, eller i storleksordningen el från en kärnkraftreaktor.

Ökad överföring mellan norra och södra Sverige

Ökad överföring mellan norra och södra Sverige skulle både lindra situationen i söder och möjliggöra högre export av Sveriges nästintill fossilfria el. Men det skulle också höja priserna avsevärt i norr under nuvarande omständigheter.

Kortare tillståndsprocesser

Tillståndsprocesserna för elproduktion och elnät måste kortas eftersom långa och oförutsägbara tillståndsprocesser är det främsta hindret för en fortsatt elektrifiering. Ett vindkraftsprojekt kan ta omkring 8 år från start till mål, att bygga en regionnätsledning 10 år och en stamnätsledning så mycket som 15 år. Det håller inte.

Fred

En av de drivande orsakerna till de höga elpriserna är prisutvecklingen på kol, olja och naturgas. Rysslands invasion av Ukraina har orsakat osäkerhet, höga priser på naturgasmarknaden och ett kraftigt minskat utbud från framför allt Ryssland, som är en av de stora exportörerna av naturgas till Europa. Ett slut på kriget samt fred och stabilitet i vårt närområde skulle bidra till lägre energipriser i både Sverige och Europa.