Filmer

Här hittar du korta filmer som berör energibranschen på ett eller annat sätt. Både rent informativa filmer om till exempel kapacitetsbrist i elnäten och filmer som uppmanar mottagaren till att bli en del av energibranschen. Helt enkelt sådant som du gärna få dela vidare!

Film om Schysst elhandel

Det här är en film om Schysst elhandel som passar utmärkt att lägga upp på er webbplats. Den är även kort nog för att passa att dela i sociala medier. Ju fler som känner igen loggan för Schysst elhandel desto bättre!

Viktigt om manuell frånkoppling

Svarsfrekvensen bland elnätsföretagen är för låg vid test av manuell frånkoppling. Därför vill vi uppmana alla berörda företag att verkligen kvittera de tester som skickas ut av Svenska kraftnät.

Samling för nätkapacitet

Det är trångt i näten. Nu lägger vi grunden för det hållbara Sverige genom initiativet Samling för nätkapacitet, där energibranschen tillsammans med näringsliv och beslutsfattare på lokal och nationell nivå snabbutreder skarpa åtgärdsförslag.

I en hållbar värld behövs fler energiexperter

Kompetensbehovet är stort i branschen och världen behöver fler som kan energi. Nu och för framtiden.

På www.energijobb.se finns energijobben

Välj en karriär inom energi

Vi står inför vår tids största utmaning. I denna film uppmanas mottagaren att bli en del av lösningen och utbilda sig inom ett energijobb.

Jobbet hittas på www.energijobb.se

Så tas färdplanen för el fram

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att samhället ska kunna bli fossilfritt behöver vi ersätta fossila bränslen med fossilfri el. Energiföretagen jobbar aktivt med färdplanen för el, men hur tas den fram? Vår klimatpolitikexpert Per Holm förklarar.

Cirkulär ekonomi i praktiken

Den cirkulära ekonomin i praktiken handlar om att hushålla med resurser, att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i allt material och att minimera de rester som blir över.