Filmer

Här hittar du ett urval av våra filmer som berör energibranschen på ett eller annat sätt. Både rent informativa filmer om exempelvis biobränslen och filmer som uppmanar mottagaren till att bli en del av energibranschen. Helt enkelt sådant som du gärna få dela vidare! Du hittar ännu fler filmer på vår YouTube-kanal.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Vad är flex?

Vi pratar om att efterfrågeflexibilitet kommer spela en allt större roll för balansen i elsystemet. Men vad är flex? Yvonne Ruwaida, affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution, förklarar vad flex är och vad det gör för nytta.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Sex tips på hur du kan minska din elräkning

Vår svenska el är till 98 % fossilfri, vilket är helt fantastiskt. Men ibland kan man behöva spara på elen för att bland annat dämpa elkostnaderna. Du kan både minska din egen elräkning samtidigt som du är med och dämpar elkostnaderna i samhället i stort.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Lilla filmen om energisystemet

I vårt moderna samhälle är vi helt beroende av energi. Tur då att el och värme finns där för vår bekvämlighet 24/7. Och allt hänger ihop i vårt energisystem. Häng med i filmen så får du se hur.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Sverige är elektriskt! Tillståndsprocesserna för elnät måste snabbas på

Uteblivna investeringar i nya elnät och ny elproduktion på grund av långa och oförutsägbara tillståndsprocesser är det största hindret för att elektrifiera Sverige och fortsatt ha ett kostnadseffektivt och leveranssäkert elsystem. Det vill vi ändra på.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Vi måste cirkulera mera!

Fjärrvärme är ett bra exempel på cirkulär ekonomi i praktiken. Olika rester från samhället blir el och fjärrvärme. Det handlar om rester från skogen, trä- och pappersindustrin, restvärme från industrin och de rester som utgörs av det avfall som inte har materialåtervunnits. Men - vi måste få bort plasten från avfallet. Då krävs det att den plast som sätts på marknaden går att materialåtervinna och att alla verkligen sorterar ut sitt plastavfall.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Vad innebär effektavgiften på fjärrvärme?

Varför betalar jag för både effekt och energi på fjärrvärmefakturan? Vår fjärrvärmeexpert Daniel Lundqvist förklarar.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Tre frågor om solenergi

Vilken roll kan solenergin spela i energisystemet? Vad är viktigast för att solenergin ska kunna växa? Och finns det några problem med expansionen av solel? Vår ansvarige för förnybar energi, Lars Andersson, svarar.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Film om Schysst elhandel

Det här är en film om Schysst elhandel som passar utmärkt att lägga upp på er webbplats. Den är även kort nog för att passa att dela i sociala medier. Ju fler som känner igen loggan för Schysst elhandel desto bättre!

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Viktigt om manuell frånkoppling

Svarsfrekvensen bland elnätsföretagen är för låg vid test av manuell frånkoppling. Därför vill vi uppmana alla berörda företag att verkligen kvittera de tester som skickas ut av Svenska kraftnät.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

I en hållbar värld behövs fler energiexperter

Kompetensbehovet är stort i branschen och världen behöver fler som kan energi. Nu och för framtiden.

På www.energijobb.se finns energijobben

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Forma framtiden

Med ett energijobb kan du bli en del av framtidslösningen. Här finns mycket som påverkar klimatet och människors vardag. Kunniga medarbetare är den viktigaste resursen för framtiden. Branschen erbjuder många förmåner, stor flexibilitet och möjlighet till personlig utveckling.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Cirkulär ekonomi i praktiken

Den cirkulära ekonomin i praktiken handlar om att hushålla med resurser, att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i allt material och att minimera de rester som blir över.