För elhandelskunden

Energiföretagen arbetar tillsammans med medlemsföretagen för att stärka förtroendet för branschen. En viktig del är att ta fram korrekta fakta, så som statistik och prisinformation. En annan del är att adressera viktiga frågor så som oseriösa aktörer på marknaden. Information som finns här är fri för medlemmar att inspireras av eller använda.