GIVEWATTS – social sponsring

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

GIVEWATTS distribuerar solenergilampor och energieffektiva spisar i Kenya och Tanzania. Ett syfte är att underlätta barnens läxläsning och förbättra studieresultat. Energiföretagen Sverige och dess medlemsföretag har sedan början av 2012 engagerats och bidragit ekonomiskt. Den svenska energibranschens entusiasm och arbete har till exempel bidragit till att över 53 000 skolbarn har fått 30 procent mer tid att göra läxan. Bidra gärna, till exempel i julkampanjen (julen 2023), som beskrivs längre ned.

Energiföretagen Sverige stöder GIVEWATTS genom att främst finansiera distribution av solcellslampor till skolbarn i östra Afrika som saknar elektricitet. Lamporna har enorm betydelse för användarna. För oss som jobbar i energibranschen är det en insats som vi verkligen kan stå bakom. Tekniken är ren, förnybar och extremt lämpad för de områden som den ska användas i. Nytt från sommaren 2015 var att Tanzania också togs med, och att även spisar börjat distribueras.

I början av år 2017 drev GIVEWATTS en stor kampanj i samband med Earth Hour, med stort deltagande av energibranschens företag. Liknande kampanjer har skett i samband med Earth Hour tidigare år och under julen.

GIVEWATTS är en organisation som förser ren och säker energi till områden i Kenya (och sedan sommaren 2015 även i Tanzania) som saknar elektricitet. ungefär 1,2 miljarder människor på jorden – eller 1 av 5 – har inte tillgång till elektricitet, och de flesta av dem är unga. Att leva utan elektricitet är för dessa människor inte ett aktivt val. Avsaknaden av el är ett stort hinder för människor att ta sig ur fattigdom, att nå sina ambitioner och sin potential.

Lamporna gör stor nytta

Energiföretagen Sverige arbetar tillsammans med GIVEWATTS för att ändra på detta. Och här har alla vi som tillhör energibranschen verkligen möjlighet att bidra med en produkt som gör något och som vi själva kan stå bakom. Vi vill att alla elföretag hoppar på detta samarbete och börjar skänka lampor.

Som energiföretag ska vi vara stolta över vad el tillverkad med bästa möjliga anpassade teknik kan åstadkomma i de områden där lamporna delas ut.

Lamporna gör stor nytta. Eleverna kan studera efter mörkrets inbrott. Det ger upp till 50 procent bättre betyg, samtidigt som miljön inomhus blir bättre då eldning av fotogen eller trästickor och grenar ersätts. Familjernas ekonomi förbättras väsentligt och klimatet tjänar på lamporna.

Hela processen kan liknas vid en elektrifiering underifrån efter människornas behov, utan att stora kraftverk och elledningar behöver byggas. Mobiltelefoner kan också laddas med de solceller som följer med lampan. Här finns potential att bygga vidare. Lamporna lånas ut under viss tid och går sedan vidare till nästa användare. Genom att de som får låna lamporna själva börjat köpa ut dem kommer friska pengar in till GIVEWATTS som kan handla in nya lampor, en positiv spiral alltså.

Siffror över framgångarna

Genom åren har GIVEWATTS fått vara med och se till att:

 • Fler än 53 500 skolbarn har fått 30 procent mer tid att göra läxan (Globalt mål nr 4 – god utbildning) 
 • hindra utsläpp av nästan 100 000 ton koldioxid (Globalt mål nr 13 – bekämpa klimatförändringar)
 • kvinnor i 22 000 hushåll sparat cirka 2 timmar per dag genom att slippa samla ved (Globalt mål nr 5 – jämlikhet) 
 • 22 000 hushåll fått bättre hälsa på grund av bättre inomhusluft (Globalt mål nr 3 – god hälsa och välmående) 
 • hushållen har kunnat spara över 1 500 kronor per år i snitt, eller 10 till 20 procent av hushållens inkomst (Globalt mål nr 1 – ingen fattigdom)

Massor av varianter att skänka lampor

Energiföretagen Sverige uppmanar regelbundet företagen att skänka lampor och bistår med råd och dåd. Det har skett i samband med Earth Hour under devisen "Tänd där – släck här" och till exempel inför julen under mottot "Nu tändas tusen solelljus". Det har också skett i den grå vardagen.

Varianterna att skänka är otaliga, några exempel:

 • Energiföretagen Sverige har gett hela personalen en skänkt lampa vardera i julklapp.
 • Energiföretagen Sverige ger talare och externa medverkande i seminarier en skänkt lampa.
 • Energiföretag har satsat pengar i hela projekt åt GIVEWATTS.
 • Energiföretag har skänkt lampor efter antal tecknade elprisavtal på mässor.
 • Energiföretag har skänkt lampor ihop med kunder och allmänhet.
 • Energiföretag har skänkt lampor efter antalet delningar av budskap på Facebook.
 • Energiföretag har samarbetat med skolor som hjälpt till att samla in pengar.
 • Energiföretag har skänkt lampor till matchens lirare efter match i högsta serien.

Enbart fantasin sätter gränser för vad som kan göras. Vi hoppas att ni som elföretag kan hitta på nya varianter och dessutom berätta om det så brett som möjligt.

Skänk lampor via GIVEWATTS webbplats

På GIVEWATTS webbplats finns möjlighet att skänka lampor för valfria belopp (se nedan). Det finns också möjlighet att satsa i ett helt projekt på GIVEWATTS webbplats.

Årets julkampanj mot Homa Bay vid Viktoriasjön – bidrag behövs!

Homa Bay är en kuststad på den östra sidan av Viktoriasjön, en insjö i mitten av Afrika som är så stor att den känns som ett hav. I folkmun kallas den ”Naam Lolwe” vilket betyder ”oändligt vatten”. Befolkningen i Homa Bay försörjer sig främst på fiske och i lite mindre utsträckning jordbruk.

Det finns inte mycket el till hushållen, och många skolbarn saknar ljus för att göra läxor och skolarbete. Fiskare använder fotogenlampor för att fiska på natten, då det är bättre fångst.

Därför satsar vi på sollampor till just Homa Bay i år. Vi siktar på att samla in pengar för 3 000 lampor till fiskarfamiljer.

Julkampanjen 2023 nås här.

Donera gärna direkt här.

Ni kan också besöka vår webbplats där mycket matnyttig information finns.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Kommunikation
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se