Färdplan Energi: Kampanj och kommunikation

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Resultat från projektet Färdplan Energi har spridits till externa målgrupper, som politiker och myndigheter på lokal, regional och nationell nivå, andra organisationer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Här har vi samlat kampanjmaterial och nyheter som Energiföretagen Sverige tagit fram inom projektet, för dig som vill veta mer om just det. Först har vi sammanställt det övergripande materialet och nyheterna, sedan kan du även kika särskilt på material om fjärr- och kraftvärme , respektive elnät.

Övergripande material och nyheter

Nyheter

Negativa utsläpp möjliga redan år 2025, 16 september 2020
Webbinarium 22/9: Tidslinje Färdplan Energi, 16 september 2020
Första tidslinjerna Färdplan Energi visar att besluten brådskar, 24 september 2020
Per Holm om Färdplan el, i Färdplansstudion 14 oktober 2020

Medlemsnyheter

Färdplaner för fossilfrihet – dags för nästa steg, 12 maj 2020.
Nu händer det mycket inom Färdplan Energi, 24 juni 2020.
Senaste nytt inom projekt Färdplan Energi, med både el och värme, 15 oktober 2020.

Debattartiklar

Energibranschen nyckeln till en fossilfri omstart, Second Opinion, 3 juni 2020.
Bråttom med beslut för transportsektorns elektrifiering, 12 januari 2021.
Se även under fjärvärme.

Pressmeddelanden

Handbok för Sveriges klimatomställning överlämnas till energiministern, 27 januari.

Kampanjmaterial

Den digitala kampanjen förmedlar att fjärrvärme och el är omistliga delar i ett hållbart energisystem och särskilt viktiga för att andra branscher ska kunna ställa om. Kampanjens främsta målgrupper är politiker och myndigheter på nationell, regional och lokal nivå men vi vill också nå andra organisationer, till exempel inom bostadssektorn, näringslivet och miljö. Delar av kampanjen, framför allt om cirkulär ekonomi och fjärrvärme, riktas även till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Spridningen sker via annonsering i sociala medier, annonser i anslutning till redaktionellt innehåll i media och genom sökordsannonsering. Basen är filmen "Dags för en fossilfri omstart":

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

I denna animerade film presenteras tidslinjerna som tagits fram inom Färdplan Energi:

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Denna film finns även i en kort version:

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Vi tog också fram en film där företrädare för industrin intervjuas om vad som krävs för att nå klimatmålen, "Vad behöver industrin?"

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

När tidslinjen för transportsektorn hade presenterats spred vi denna film:

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

För att koppla till det dagsaktuella tog vi fram några korta budgetkommentarer, när regeringen hade presenterat budgetpropositionen för nästa år, i september 2020. Dem hittar du här.

Annonsexempel

Annons med filmen Dags för en fossilfri omstart (Exempel från Facebook/Instagram):

Annons: Vad behöver industrin? (Eexempel från Facebook/Instagram)

Fjärr- och kraftvärme

Här hittar du material och nyheter som särskilt lyfter fram fjärr- och kraftvärmens betydelse för att nå ett fossilfritt samhälle senast år 2045.
Kika på materialet.

Elnät

Här hittar du material som särskilt lyfter fram fjärr- och kraftvärmens betydelse för att nå ett fossilfritt samhälle senast år 2045.
Kika på materialet.