Material elnät, Färdplan Energi

Projektet Färdplan Energi, samlar arbetet med de båda färdplaner som energibranschen står bakom inom Fossilfritt Sverige, Färdplan el och Färdplan Uppvärmning. Nedan hittar du material och nyheter som tagits fram med fokus på just elnät.

Nyheter

Webbinariet Återsamling nätkapacitet (ett projekt som startade innan Färdplan Energi, med stark koppling till färdplanerna och elnätsfrågan).

Text på fardplanenergi.se

(riktar sig till externa målgrupper)

Så klarar vi framtidens behov, Färdplan el

Kampanjmaterial

En del av baskommunikationen är en film som lyfter just elnätens betydelse, "För att klara klimatomställningen måste elen nå fram".

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Elnäten, kort budgetkommentar
En viktig satsning, som är kritisk om Sverige ska klara klimatomställningen och nå målet om nettonollutsläpp år 2045, är elnäten. Budgetpropositionen är långt ifrån tillräcklig på detta område.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Intervjufilm om Länsstyrelsernas rapport om kapacitetsbrist:

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Per Holm berättar om Färdplan el i Färdplansstudion (Fossilfritt Sverige, i samband med överlämningen)

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Annonsexempel

Elnäten behöver utvecklas och avlastas (Exempel LinkedIn)

Trygg elförsörjning, intervjufilm med länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala (Exempel Facebook/Instagram):

Här hittar du det övergripande materialet om Färdplan Energi.

Här finns material specifikt om fjärr- och kraftvärme.