Material fjärr- och kraftvärme, Färdplan energi

Projektet Färdplan Energi, samlar arbetet med de båda färdplaner som energibranschen står bakom inom Fossilfritt Sverige, Färdplan el och Färdplan Uppvärmning. Nedan hittar du material och nyheter som tagits fram med fokus på just fjärr- och kraftvärme.

Nyheter

Negativa utsläpp möjliga redan 2025, nyhet från juni, uppdaterad 16 september 2020.

Debattartiklar

Storskalig bio-CCS kan ge minusutsläpp redan 2025, debatt i bl a Nya Lidköpings-Tidningen den 14 september 2020.

Texter på fardplanenergi.se

(som riktar sig till externa målgrupper)

Fjärrvärmen banar väg för en cirkulär ekonomi
Om fjärrvärmens nyckelroll för att nå klimatmålen, färdplan uppvärmning
Minska din klimatpåverkan med fjärrvärme

Webbinarier

Bio-CCS i praktiken – hur gör vi?
Genomförandet av färdplan uppvärmning pågår för fullt – 9/12 får du veta mer!

Medlemsnyheter

Stort intresse för webbinariet om färdplan fossilfri uppvärmning – mycket händer, 9 december 2020.

Kampanjmaterial

En del av baskommunikationen är en film som lyfter just fjärr- och kraftvärmens betydelse, "Fjärrvärme - smart effektiv och cirkulär":

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Film om tidslinje "Ta bort utsläpp från plast"

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Cirkulär ekonomi, budgetkommentar

Regeringen avsatte pengar till cirkulär ekonomi. Bra! Men otillräckligt, satsa på åtgärder tidigt i avfallskedjan, som produktdesign, producentansvar och märkning.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Storskalig bio-CCS, budgetkommentar

En riktigt bra budgetpost är förslaget om att gå vidare med storskalig bio-CCS, som kan ge minusutsläpp och kompensera för andra utsläpp som är svåra att ta bort helt. Nu behövs långsiktiga styrmedel.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Sex fördelar med fjärrvärme

Annonsexempel

Fjärrvärme - smart effektiv och cirkulär (Exempel Twitter

Sex fördelar med fjärrvärme (Exempel Facebook/Instagram)

Fardplan-Energi-annons-6-anledningar-varfor-fjarrvarme-ar-vanligast.jpg

Se även det övergripande kampanj- och kommunikationsmaterialet.

Se även kampanj- och kommunikationsmaterial, elnät.