Ta vara på energin

Publicerat av: Julia Hörnell ·

"Ta vara på energin" är en idébank som fjärrvärmeföretag kan ösa ur. Kommunikationsunderlaget är till för att synliggöra fjärrvärmen och öka kunskaperna hos utvalda målgrupper. Här finns bilder, Facebookposter, tips och råd om debatt och sociala medier, mässmaterial och annonser. Varsågod att ta för dig!

För att vi ska stärka bilden av och kunskapen om fjärr- och kraftvärme är det bra att utgå från en gemensam berättelse, så att vi uttrycker oss på liknande sätt. Då får våra budskap större genomslag. Nedan följer den berättelse som Energiföretagen Sverige ofta utgår ifrån i sin kommunikation och som alla medlemsföretag gärna får använda. Låt er inspireras, använd de delar som fungerar för er och gör gärna om till er egen berättelse som ni kan sprida till anställda, kunder och omvärld på olika sätt.

Berättelsen om fjärrvärme (kraftvärme och fjärrkyla)

Hur ska vi få energin att räcka till? I vårt moderna samhälle använder vi mycket energi och har höga krav på komfort. Ingen vill vakna upp till en kall dusch, eller komma till ett nerkylt kontor. För att ställa om samhället till fossilfritt behöver vi öka elanvändningen. Vi måste också använda våra gemensamma naturresurser hållbart. Hur går den ekvationen ihop?

Energisystemet består av olika delar. Elsystemet känner alla till men fjärrvärmesystemet är lite mer osynligt. I marken under våra fötter ligger ett nät av rör som distribuerar hett vatten dit det behövs. Fjärrvärmenätet är ett transportsystem som förser staden med värme. Ett liknande system kan även transportera kyla, så kallad fjärrkyla. Systemen kan spara energi genom att ta vara på den värme och kyla som redan finns.

Genom värmenäten kan en datahall eller livsmedelsbutik sälja sin överskottsvärme, via fjärrvärmeföretaget, till grannar som behöver värma sina hem och kontor. Kylan från en sjö kan användas till att svalka ett sjukhus, spill från skogen – grenar och stubbar och annat som ingen annan vill ta vara på – kan bli värme för hela kvarter, avfall från en byggarbetsplats kan omvandlas till värme i en sporthall.

Fjärrvärme fungerar som bäst där människor är som flest och bidrar till att göra hela energisystemet effektivare. När många har fjärrvärme avlastas elsystemet, så att vi klarar kalla vinterdagar utan effektbrist (dvs att den el som produceras motsvarar den el som efterfrågas i samma stund). Lokal kraftvärme minskar kapacitetsbristen i elnäten och ökar tryggheten genom att elen produceras  lokalt.

I fjärrvärmesystemet kan överskott från elproducenter lagras som värme och solvärme kan flyttas från dagen för att användas på natten. Det gör att användningen av el och värme kan fördelas jämnare. Och i kraftvärmeverken kan man producera el och värme samtidigt för att få ut ännu mer energi av varje flisa som bränns. Det ger en stabil elproduktion som inte är beroende av väder och vind. 

Kort sagt; fjärrvärme och fjärrkyla gör det möjligt att producera, lagra och ta vara på den energi som blir över, för att värma eller svalka dem som behöver.

Ladda ner berättelsen som pdf.

Material att använda i kommunikationen

Allt material från kommunikationssatsningen kommer under en tidsbegränsad period framöver finnas kvar på hemsidan Ta vara på energin. Vi har även sparat utvalda delar av materialet här. Det hittar du i menyn till höger. Några saker är enbart för medlemmar, så loggar du in hittar du även råd och tips, som kan inspirera och vara till nytta.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Hörnell

Julia Hörnell

Medlemskommunikatör
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 27 36
Mobil: 0701-64 44 36
E-post: julia.hornell@energiforetagen.se