Målgrupper och budskap

Som en del av den gemensamma kommunikationssatsningen för att öka kännedom och kunskap om fjärrvärme, Ta vara på energin, gjordes ett antal målgruppsundersökningar. Intervjuerna gjordes 2015-2016 men svar och slutsatser känns fortfarande relevanta, så vi har samlat presentationer av undersökningarna här.

Här finns allt material som rör de totalt sju målgruppsundersökningarna. Om någon eller flera av dessa målgrupper känns relevanta för dig, kan du hitta bra kunskap om hur de resonerar och tips om vilka budskap som tilltala dem i dokumenten nedan.

Rapport om alla målgruppsundersökningarna.

Sammanfattning av rapport om alla målgruppsundersökningarna.

Målgruppsundersökning Arkitekter.

Målgruppsundersökning Bostadsrättsföreningar, BRF.

Målgruppsundersökning Byggherrar.

Målgruppsundersökning Fastighetsägare.

Målgruppsundersökning Samhällsintresserade.

Målgruppsundersökning Småhusägare.

Målgruppsundersökning VVS-konsulter.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Hörnell

Julia Hörnell

Medlemskommunikatör
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 27 36
Mobil: 0701-64 44 36
E-post: julia.hornell@energiforetagen.se