Bli vår partner

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Företag som har nära koppling till energibranschen, till exempel som leverantör eller användare av Energiföretagens utbildningsutbud, kan bli Partner-medlem i Energiföretagen. Det finns mycket att vinna på att bli vår partner. Läs mer om vårt erbjudande.

Företag som har nära koppling till energibranschen, som leverantör eller användare av Energiföretagens utbildningsutbud, kan bli Partner-medlem i Energiföretagen. 

Partnererbjudande

  • Rabatt 20% på samtliga av Kompetenscentrums rabattgrundande produkter (utbildningar, konferenser, publikationer, e-tjänster)
  • Information via våra digitala nyhetsbrev
  • Tidningen Energi: X antal exemplar av tidningen, beroende på företagsstorlek*
  • Medverkan i Arbetsgrupper och vid medlemsaktiviteter
    Om vi bedömer att medverkan skulle vara värdefullt för er som partner och för våra medlemmar kan ni bjudas in att ingå i en arbetsgrupp eller medverka på någon av Energiföretagens medlemsaktiviteter, enligt särskild överenskommelse.

Avgift 2023

Grupp

Antal anställda

Avgift            

Tidningen Energi,* antal exemplar

Grupp 1

Enmansföretag

5 000kr/år      

1

Grupp 2

2-5 anställda

10 000kr/år

3

Grupp 3

6-15 anställda

20 000kr/år

5

Grupp 4

> 15 anställda

20 000kr/år + 200kr/anställd/år**

10

**avser enbart anställda kopplat till energisektorn och som är verksamma i Sverige.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kristian Öhrn

Kristian Öhrn

Gruppchef Utbildning
Enhet: Kompetens & utveckling
Telefon: 08-677 26 48
E-post: kristian.ohrn@energiforetagen.se