Fjärrvärmens historia

Idén bakom fjärrvärmen är enkel. Genom att använda billiga, lokalt tillgängliga energiresurser kan lokala värmebehov tillgodoses på ett effektivt och miljövänligt sätt. Fjärrvärmen är en infrastruktur som binder samman energikällor som finns i regionen eller staden, med dem som behöver värmen.

Det började på allvar i slutet av 1940-talet då pionjärer bland de kommunala energiverkens ingenjörer under motstånd från etablerade intressen vågade satsa på något nytt och oprövat. Det var möjligheten att producera värme och elektricitet i så kallade kraftvärmeverk som var starten.

Oljebolagen spjärnade emot. Sotarna protesterade och VVS-konsulterna såg med oro att antalet pannrum kanske skulle minska.

Men utvecklingen gick inte att hejda. Den gamla svenska samarbetstraditionen var avgörande. Genom att gå samman och verka för gemensamma lösningar på gemensamma problem tänkte aktörerna att de skulle komma närmare målet än om var och en skötte sitt. Det visade sig vara rätt tänkt.

Fjärrvärmens historia i Sverige är vad britterna skulle kalla ”A Success Story”.

Läs mer om fjärrvärmens historia i Jubileumsbilagan och i sammanställningen  "Fjärrvärme - A real Success Story".