Visselblåsarfunktion

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

På Energiföretagen strävar vi efter att ha en transparent företagskultur som följer vår värdegrund, våra rutiner och andra etiska riktlinjer. Genom att använda vår visselblåsarfunktion kan du rapportera om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen där det finns ett allmänt intresse av att dessa kommer fram.

Syfte med visselblåsarfunktion är att tidigt upptäcka och agera på missförhållanden i arbetssammanhang samt förebygga dessa. Du garanteras vara anonym och skyddas av lagen mot repressalier.

Med missförhållanden menas  

 • Alla typer av försummelser eller oegentligheter, oavsett om de beror på medvetet agerande eller oaktsamhet
 • Försök att dölja missförhållanden kan i sig utgöra ett missförhållande 

Med att det ska finnas ett allmänt intresse menas att det 

 • Gäller allvarliga förhållanden
 • Angår en krets som betecknas som allmänheten
 • Finns ett legitimt intresse av att missförhållanden kommer fram 

 Vad kan jag slå larm om?


I vår verksamhet kan det handla om: 

 • Missbruk av känsliga företagsuppgifter 
 • Missbruk av föreningens medel
 • Kränkning av mänskliga rättigheter
 • Korruption
 • Brottsliga handlingar: brott mot lag och myndighetsföreskrifter, brott mot konkurrensbestämmelser
 • Handlingar som innebär fara för liv, hälsa eller miljö 
  försök att mörka något av ovanstående 

När ska visselblåsarfunktionen inte användas?

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för mindre förseelser eller för att framföra klagomål, exempelvis personliga synpunkter på hur organisationen styrs eller frågor kopplat till din lön. Om informationen rör sig om en medarbetarens arbets- eller anställningsförhållande ska ärendet i första hand lyftas till närmaste chef, dennes chef eller HR-funktion för vidare hantering. 

Det är heller ej tillåtet att lämna ogrundade anklagelser som baseras på rykten eller hörsägen, eller att ljuga eller medvetet lämna falsk information för att skada verksamheten.

Om du har synpunkter som inte omfattas av visselblåsarlagen är du alltid välkommen att kontakta oss via våra övriga kontaktvägar.

Klicka här för att läsa mer och göra en anmälan

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anna Ericson

Anna Ericson

HR generalist
Enhet: Ekonomi & Organisation
Telefon: 08-677 25 09
E-post: anna.ericson@energiforetagen.se