Regionkontor - ny

Regionkontoret är en viktig kontaktyta för Energiföretagen Sveriges totalt cirka 400 medlemsföretag. Vi som jobbar i regionerna är organisationens ”ögon” och ”öron” ute i landet i den dagliga verksamheten. Mycket av föreningens utbildningsverksamhet sker också regionalt och lokalt. Regionerna erbjuder många möjligheter till nätverksbyggande.

Region Nord

Mats Andersson
Regionchef Nord
Enhet: Medlemsdialog och juridik
Telefon: 0910-76 14 80
E-post: mats.andersson@energiforetagen.se

Telefon
090-200 09 99

Besöksadress och karta


Region Mitt


Lisa Hjelm
Regionchef Mitt
Enhet: Medlemsdialog och juridik
Telefon: 08-677 26 54
E-post: lisa.hjelm@energiforetagen.se

Besöksadress och karta


Region Väst


Efwa Nilsson
Regionchef Väst
Enhet: Medlemsdialog och juridik
Telefon: 0500-78 90 30
E-post: efwa.nilsson@energiforetagen.se

Besöksadress och karta


Region Syd


Paul Andersson

Regionchef Syd
Enhet: Medlemsdialog och juridik
Telefon: 044-12 13 20
E-post: paul.andersson@energiforetagen.se


Ann-Christine (Stina) Hansson
Regionadministratör och systemansvarig medlemsdatabas
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 044-12 15 68
E-post: ann-christine.hansson@energiforetagen.se

Besöksadress och karta