En massiv elektrifiering väntar bakom hörnet vilket kräver en så gott som fördubblad elproduktion. Hur ska det gå till? Vilka kraftslag behöver byggas ut, hur säkrar vi tillräcklig kapacitet i elnätet och vad - om något - kan våra politiker komma överens om så att vi kommer framåt tillräckligt snabbt? Hannes Borg intervjuar denna gång Mattias Bäckström Johansson från Sverigedemokraterna.

Politik

26 min| 29 april 2022