Fit for at least 55

Det är nu nästan helt spikat att EU:s nya klimatmål kommer vara att ha reducerat utsläppen av växthusgaser med 55 procent till 2030. Med anledning av det arrangerade det nordiska samarbetet Nordenergi ett webbinarium den 16 juni för att diskutera de viktigaste frågorna som bubblar just nu.  Missade du detta? Välkommen att se i efterhand här på Energiföretagen Play.

EU:s klimatmål om minskade utsläpp innebär att all klimatlagstiftning behöver anpassas till det nya målet, något som kallas “Fit for 55”-paketet. EU:s lagstiftningspaket beräknas läggas fram den 14 juli 2021 och innehåller 10 lagstiftningsinitiativ som bland annat förändrar utsläppsrättsystemet, förnybartdirektivet och energieffektiviseringsdirektivet.

Vilka lagstiftningsförslag ska till, och hur förändrar de förutsättningarna för den nordiska elsektorn? 

Den 16 juni höll Nordenergi ett webbinarium där dessa frågor diskuterades. Om du missade direktsändningen kan du nu se sändningen i efterhand (presentationer och samtal genomförs på engelska). 

Program:

  • Inledning med Åsa Pettersson, Energiföretagen Sveriges V​D och ordförande i Nordenergi.
  • Nordenergis klimatpolicy, Jukka Makkonen, Finsk Energi och ordförande i Nordenergis arbetsgrupp för klimat och förnybart.
  • Ørsteds analys av EU ETS, Jørgen Skovmose Madsen, EU-chef på Ørsted.
  • Paneldiskussion: Hur kommer Fit for 55-paketet att påverka den nordiska energisektorn?  

Deltar i paneldiskussionen gör; paneldeltagare Pär Holmgren, MEP för Greens och medlem i miljöutskottet och Linea Søgaard-Lidell, MEP för Renew Europe och medlem i miljöutskottet. Tillsammans med Åsa Pettersson, Jukka Makkonen och Jørgen Skovmose Madsen. ​​ 

Samtalet modereras av Daniel Wennick, EU-chef på Energiföretagen.