Bioenergins möjligheter hotas av nya EU-regler

DEBBAT i Skaraborgs Allehanda 161024: Nya regelverk inom EU hotar att motverka användningen av bioenergi i Sverige. Den kunskap om bioenergi och hållbart skogsbruk som finns måste tvärtom användas för att säkra ökad användning av förnybar energi. Det skriver Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed tillsammans med verkställande direktörer från sju energiföretag.

 

Biobränslen är basen i svensk fjärrvärme och ger förnybar el året om, oavsett väder. Riksdagens mål för Sverige är 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Dit når vi inte utan bioenergin. Tyvärr riskerar nya regelverk inom EU att motverka vår användning av bioenergi. Den kunskap om bioenergi och hållbart skogsbruk som finns måste användas på bästa sätt för att säkra en fortsatt utveckling.

Bioenergin har fördelar framför annan förnybar energi. Den kan styras och användas när behoven är som störst så att el- och värmebehovet tryggas dygnet runt, året om, oavsett väderlek. Bioenergin är en nödvändig del i ett framtida klimatneutralt energisystem.

Hela landet får förnybar värme och el från biobränslen i lokala skogs- och träindustrier. I vår närregion från fjärrvärme- och kraftvärmeverk exempelvis i Skara, Skövde, Tidaholm, Falköping, Mariestad och Töreboda. Från energibranschen är vi stolta över utvecklingen av den svenska bioenergin som kan utvecklas ännu mer. Samtidigt hotar nya EU-regler om hållbarhetskriterier för fasta biobränslen.

Det pågår en kritisk debatt kring bioenergi i Europa, som delvis är felaktig. Kritikerna hänvisar gärna till beräkningar som grundar sig på att det är hela träd och inte restprodukter som används till energi. Ett annat problem är att Sverige jämförs med länder där avskogning och ren skogsskövling förekommer, vilket inte sker i vårt land där skogstillväxten är betryggande stor. Faktum är att hela Europas totala skogsvolym har ökat med 12 procent sedan år 2000.

I Sverige tas biomassa ut ur skogen främst för andra ändamål än för energi. För värme- och elproduktion används bi- och restprodukter från skogbruket, som toppar och grenar, eller rester från träindustrin. Det är resurseffektivt eftersom vi tar vara på det som annars går till spillo. Produktion av biobränslen skapar också ekonomisk utveckling och arbetstillfällen på landsbygden vilket är viktigt om hela Sverige ska leva.

En ökad användning av bioenergi ökar EU:s möjlighet att lösa klimatfrågan. Samtidigt minskar EU:s import av fossila energikällor, som olja och gas. Detta är viktigt att ha med sig när EU nu formar sin energi- och klimatpolitik för 2020-talet. Bioenergi är redan i särklass största förnybara energikälla inom EU och väntas stå för en stor del av tillväxten av förnybar energi under 2020-talet, om myndigheter inte försvårar användandet.

Med bioenergi kan samtliga tre mål för EU:s energipolitik nås. Det gäller försörjningstrygghet – lokala energiresurser används, hållbarhet – en trygg och förnybar energikälla och konkurrenskraft – arbetstillfällen skapas, och energi till överkomligt pris skapas.

Vårt ”gröna guld” kan även nyttjas för att ställa om fordonssektorn från fossilt till förnybart. Nordens kunskap om bioenergi och hållbart skogsbruk måste tas tillvara. Detta måste svenska politiker i Bryssel värna om när EU-kommissionen diskuterar hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Berättelsen om skogens möjligheter måste ut i Europa!

Pernilla Winnhed; vd Energiföretagen
Håkan Karlsson, vd Hjo Energi
Mattias Andersson, vd Tidaholms Energi
Magnus Jacobsson, vd Skara Energi
Thomas Kvist, vd Kvänum Energi
Sammy Tanhua, vd Skövde Värmeverk
Anders Rindefors, vd Skövde Nät
Rolf Åkesson, vd VänerEnergi

Läs artikeln på Skaraborgs Allehandas webbplats