Sverige är bra på att ta tillvara spillvärme

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

DEBATT ”Skriv i DN” 170105: I media har jag sett att det finns en missuppfattning kring fjärrvärmebranschens vilja att ta vara på spillvärme. Därför vill jag bidra med fakta om hur det ser ut idag och vilken utveckling som pågår. Det skriver Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed.

I fjärrvärmen är industriell spillvärme det tredje största ”bränslet”. Omkring 8 procent av fjärrvärmen kommer från spillvärme och samarbeten mellan fjärrvärmeföretag och industrier finns på ett 80-tal orter i Sverige. Sverige är faktiskt ett av de främsta länderna i världen, när det gäller att ta tillvara värme som blir över.

Vi tar vara på värmen från elproduktion i så kallade kraftvärmeverk, vi tar vara på värme från industrier med värmealstrande processer och på senare tid tar vi vara även på värme med lägre temperaturer från exempelvis datahallar och livsmedelsbutiker. Att använda värme med återvunnen energi är hela fjärrvärmens idé.

Enligt en lag som kom 2014 måste ett fjärrvärmeföretag öppna sitt nät för en annan leverantör av värme. Fjärrvärmeföretagen ska också utreda potentialen för att ta emot spillvärme innan de gör en omfattande ombyggnad av en produktionsanläggning eller bygger nytt.

Att ta vara på spillvärme är bra; industrin som har värme över får betalt och därmed ett extra intäktsben att stå på, fjärrvärmeleverantören kan förhoppningsvis minska sina investeringsbehov och sin miljö- och klimatpåverkan och fjärrvärmekunden får klimatsmart värme till konkurrenskraftigt pris.

Men ibland visar det sig att industrin ligger för långt ifrån ett fjärrvärmenät, att det blir för dyrt av andra skäl eller att industrin har svårt att garantera ersättning för uteblivna leveranser. Då blir det inget samarbete.

Energibranschen satsar nu på att i ännu högre grad ta vara på värme som blir över. Ett exempel är Fortum Värmes ”Öppen Fjärrvärme”. Det senaste tillskottet till det öppna fjärrvärmenätet i Stockholm är överskottsvärmen från ett datacenter i Rosersberg. Det beräknas stå klart hösten 2017 och ska räcka för att värma cirka 15 000 lägenheter.

Samarbeten mellan energibranschen och industrin behöver utvecklas ännu mer. Det handlar förstås om att ta vara på spillvärme men också om hur industrierna kan bidra till energisystemets balans även som konsumenter av energi. Kanske kan fjärrvärme eller el ersätta fossila bränslen? Eller industrin anpassa sin produktion till perioder när det finns ett elöverskott?

Energiföretagen Sverige vill gärna vara en samtalspart när industribranschen överväger hur den kan bidra till ett både tryggt och effektivt energisystem.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige