Sverige bör göra mer för att locka investeringar

DEBATT i SvD 171019: Energiföretagen Sverige skriver tillsammans med en rad andra aktörer i Svenska Dagbladet om vikten av att tillvara Sveriges unika möjligheter för att attrahera snabbt växande elintensiva industrier och internationella etableringar. Aktörerna uppmanar regeringen att ge fler myndigheter tydligare direktiv att arbeta för att öka Sveriges attraktionskraft bland annat genom effektivare tillståndsprocesser och en högre grad av investeringsfrämjande samarbete över myndighetsgränser.

Debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet, 2017-10-19.

I artikeln gör nio aktörer gemensam sak för att uppmärksamma vikten av att öka Sveriges attraktionskraft som etableringsland för ny elintensiv indutri. Här följer artikeln:

Vi representerar verksamheter som dagligen ser hur internationella storföretag söker efter platser för nyetablering av elintensiv industri. Tack vare Sveriges gröna el och höga industrikompetens står vi oss väl i konkurrensen. Potentialen är mycket stor: det är fråga om miljardinvesteringar, tusentals nya jobb och en helt ny exportpotential för Sverige. Det är också en fråga om en grönare, energisnålare och mer hållbar industri för hela världen.

Sverige har en energimix i världsklass med högst andel förnybar el i EU. Vi har en lång och framgångsrik industritradition och en stabil infrastruktur. Vi har en stark organisationskultur och ett välfungerande samarbete mellan arbetsmarknadens parter. Våra industrier har varit internationellt konkurrensutsatta i mer än hundra år, vilket lärt oss att ständigt utveckla och effektivisera arbetet. Att vi dessutom har ett stabilt klimat och ett stabilt samhälle för långsiktiga investeringar behöver sällan sägas. Det är redan välkänt.

Sverige har redan stor framgång inom den elintensiva industri som fötts ur digitaliseringen. Vi är internationellt erkända när det gäller datacenter, tack vare etableringarna av globala företag som Facebook, Amazon Web Services (AWS) och Google som i dagarna bekräftade markköp i Avesta. Business Sweden och konsultföretaget Boston Consulting Group (BCG) konstaterade denna utveckling i en grundlig analys 2016, och bara 18 månader senare skruvade BCG upp prognosen ytterligare. Datacentrens påverkan på den svenska ekonomin år 2025 uppskattas nu till 52 miljarder kronor och totalt 30 000 jobb

Inom fordonsindustrin har de globala klimatmålen ökat förändringstakten avsevärt. Att elektrifiera är inte enbart en innovationsfråga, utan en fråga om att följa regler för både företag och stater. Flera storstäder har satt ett slutdatum för dieselbilar, vilket kraftigt drivit upp den globala fordonsindustrins krav på batteritillverkning. Batterifabriker skapar tusentals nya jobb, och Sverige har alla förutsättningar att vara ett attraktivt alternativ för internationella företag. Om vi håller oss framme.

Det slutar inte vid datacenter och batterifabriker. Nya processer för att utveckla biobaserade kemikalier och förädlade material som kolfiber står högt på den globala agendan. Sverige har en tätposition eftersom det mesta som idag tillverkas från olja kan tillverkas med förnyelsebar energi med skog som råvara. Ett annat växande elintensivt område är vätgasproduktion genom elektrolys av vatten.

Konkurrensen är stenhård. Apple och Facebook bygger redan datacenter i Danmark, och Google har köpt mark där i samma syfte. När LG Chem investerar 3,1 miljarder kronor i Europas största batterifabrik för elfordon i Polen och Samsung investerar 2,8 miljarder kronor i sin batterifabrik i Ungern är Sverige inte ens på listan. Det kan och borde vi vara. Svenska Northvolt räknar med att göra en total investering i sin batterifabrik på omkring 40 miljarder kronor och skapa upp till 3 000 jobb i Sverige där forskningsverksamheten etableras i Västerås och tillverkningen i Skellefteå – betänk då möjligheterna i de internationella etableringarna. Vi behöver göra Sverige till ett självklart alternativ i de allra tidigaste faserna av etableringsprocessen för elintensiva industrier. Vi har identifierat två viktiga sätt att nå dit.

  • Vi behöver ett tillstånds- och handläggningsförfarande som är lika effektivt och förutsägbart som vår industrikompetens och elproduktion. Det rör sig om få men mycket stora projekt, och med mycket liten tolerans för förseningar och osäkerhet. Vi måste bli avgjort snabbare än idag, inom rådande lagstiftning och utan att ge avkall på våra miljöambitioner. Här spelar länsstyrelser en stor roll i sitt tillståndsprövande.
  • Vi behöver en högre grad av investeringsfrämjande samarbete över myndighetsgränser. I dagarna formulerar regeringen de regleringsbrev som styr svenska myndigheters arbete. I några av dem återfinns formuleringar om exportfrågor, medan inget sägs om att arbeta för utländska investeringar i Sverige. Vår uppmaning till regeringen är därför att ge fler relevanta myndigheter, såsom Svenska Kraftnät, Trafikverket och Lantmäteriet, direktiv att arbeta proaktivt för strategiska industrietableringar i Sverige."

Ulrika Cederskog Sundling, vice vd & ansvarig för Investeringsfrämjandet, Business Sweden

Fredrik Lind, Senior Partner & Managing Director, Boston Consulting Group

Erik Brandsma, generaldirektör, Energimyndigheten

Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall

David Mothander, förbundsdirektör, IT & Telekomföretagen

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen