Kärnkraftens nytta är väl belagd

Publicerat av: Eva Rydegran ·

REPLIK i Blekinge Läns tidning 190815. Christel och Anders Englesson skriver i BLT den 12 aug att de som framför kärnkraftens nyttor saknar kunskap och använder sig av så kallade alternativa fakta. Man kan notera att skribenterna själva inte namnger någon källa för sina egna påståenden om kärnkraftens brister. I själva verket finns det överväldigande belägg för kärnkraftens nyttor för miljö, klimat och samhälle.

FN:s klimatpanel har sammanställt floran av vetenskapliga rapporter om kärnkraftens utsläpp från uranbrytning till slutförvar. De kommer fram till ett medianvärde om 18 gram koldioxid per kilowattimme, vilket är jämförbart med vattenkraft och vindkraft. För svenska förhållanden är siffran ännu lägre enligt standardiserade varudeklarationer. Kärnkraftens klimatnytta bekräftas även av Internationella Energibyrån och Europeiska Kommissionen.

Olyckorna i Tjernobyl och Fukushima är fruktansvärda för alla som drabbats. Men riskerna med kärnkraft måste ställas i relation till alternativen. Om det finns fossila bränslen i systemet kommer nedlagd kärnkraft betyda en missad möjlighet att minska dessa. Hälsoeffekterna av fossila bränslen är välkända och betydligt mer omfattande än effekterna av de två kärnkraftsolyckorna. Varje år dör miljontals människor globalt på grund av luftföroreningar från fossil bränsleförbränning. Som jämförelse kan nämnas att enligt WHO kan Tjernobylolyckan ha orsakat 4000-9000 dödsfall.

Skribenterna skriver också att kärnkraftsindustrin inte står för sina kostnader och hänvisar till kostnader vid ett haveri. Kärnkraftens risktäckning är reglerad i lag där Sverige även ansvarsfullt har implementerat internationella konventioner.

Det stämmer inte att det enda alternativet för kärnavfallet är fjärde generationens kärnkraft. Svensk Kärnbränslehantering AB befinner sig i slutfasen av tillståndsprocessen med en långsiktigt säker teknik för slutförvaring som redan godkänts i Finland. Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten har redan lämnat ett positivt yttrande.

Klimatförändringarna kräver snabba utsläppsminskningar och att alla fossilfria verktyg används. Det finns ingen motsättning mellan förnybart och kärnkraft. Vederhäftiga källor bekräftar just detta.

Carl Berglöf, kärnkraftsexpert
Energiföretagen Sverige

Här kan du läsa Christel och Anders Englessons inlägg 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se