Utan jämställdhet släcks Sverige

Publicerat av: Eva Rydegran ·

DEBATT I ALTINGET 191217. Många branscher står inför stora pensionsavgångar. Dessutom vittnar allt fler om ett omfattande rekryteringsbehov. Vi företräder tre branscher som till största delen består av män. Det är varken hållbart eller eftersträvansvärt. Vi behöver rekrytera en mångfald av personer för att kunna utvecklas som bransch och för att klara av de stora utmaningar som vårt samhälle står inför. Vi har en läxa att göra, och vi behöver hjälp. Nu vänder vi oss till skolan med förhoppningen att den kan hjälpa oss i arbetet med att förändra de könsstereotypa val som unga gör idag.

Energi- och byggsektorn utgör fundamentet i det svenska samhällsbygget. Energiomställningen vi står inför kommer att förändra våra sektorer i grunden. För att vi ska möta förändringarna på rätt sätt behöver vi både hitta nya affärsmodeller och ta oss an utmaningarna med nya metoder. Det handlar inte bara om teknik och digitalisering som skapar oväntade möjligheter, utan också om att förändringen öppnar för nya aktörer och beteenden. Behovet av förändring i kombination med fler och nya kompetenser ger en unik möjlighet att bygga smarta organisationer där jämställdhet och inkludering är centrala byggstenar.

Jämställdhet är avgörande för företagens och därmed Sveriges konkurrenskraft. Det handlar dels om att leta efter kompetens i hela befolkningen, dels om att skapa arbetsplatser med de bästa förutsättningar för innovation och lönsamhet. Med rätt ledarskap når grupper som präglas av mångfald bättre lösningar och arbetsmiljön blir bevisat bättre. Förutom tydlig affärsnytta ökar även organisationens trovärdighet i relation till kunder, användare och omvärlden.

Idag är våra branscher förhållandevis homogena och vi har långt kvar till att spegla samhället. För att klara tillväxtkraven och behovet av jämställdhet måste våra sektorer radikalt ändra sättet att arbeta med att attrahera, rekrytera och behålla kompetens. Det kräver ett långsiktigt, systematiskt och uthålligt förändringsarbete. Därför har vi de senaste åren satsat på jämställdhet och ökad mångfald.

Energibranschen har sitt förändringsprogram Qraftsamling som uppnår lyckade och effektiva förändringar. Byggsektorn har under en längre tid arbetat för att stoppa machokulturen och öka inkludering och Installatörsföretagen driver initiativet Upplyst tillsammans med Elektrikerna. Detta är bara några av våra satsningar.

Men det räcker inte med att vi öppnar dörrarna för fler kvinnor och tar initiativ som förbättrar kulturen på våra arbetsplatser. Vi behöver även hjälpas åt att förändra bilden av vem som är lämpad att arbeta inom våra branscher, annars kommer urvalet fortsätta att vara skevt. Därför vänder vi oss till skolan med förhoppningen att den kan hjälpa oss i arbetet med att förändra de könsstereotypa val som unga gör idag.

Skolan har i uppdrag att motverka könsstereotypa mönster som begränsar elevernas val. Eleverna ska uppmuntras att utveckla intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. Trots det väljer fortfarande unga kvinnor bort tekniska yrken för att de tvivlar på sin tekniska förmåga och sin kompetens att klara mansdominerade yrken. Många tror inte heller att de kommer att trivas i utbildningar som domineras av det andra könet, visar en studie från Lunds universitet.

I det arbetet spelar inte minst studie- och yrkesvägledarna en ovärderlig roll i att bredda bilden av vilka branscher som är möjliga arbetsplatser i framtiden. Tillsammans med lärarna kan de utmana elevers föreställningar om vem som är lämpad att göra vad.

För att våra branscher även i framtiden ska vara grunden i det svenska samhällsbygget krävs att vi uppdaterar både våra affärsmodeller och våra organisationer. Vi har påbörjat arbetet genom ett antal initiativ, nu behöver skolan hjälpa oss att bli ett framtidsval för fler. För utan jämställdhet släcks Sverige.

Johan Svenningsson, vd, Uniper Sverige

Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige

Ola Månsson, vd, Installatörsföretagen

Kajsa Hessel, Ordförande, Byggcheferna

Jeanet Corvinius, Styrelseledamot, Byggcheferna

Här kan du läsa artikeln i Altinget

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se