Dra inte undan mattan för investeringarna i elnäten

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

REPLIK - Centerpartiet hotar att stoppa regeringens proposition som skapar förutsättningar för finansiering av viktiga elnätsinvesteringar över hela landet, skriver Energiföretagens Vd Pernilla Winnhed i Kvälls-Posten, i en replik till Rickard Nordin (C) och Niels Paarup-Petersen (C).

Länk till artikeln i Kvälls-Posten.

På Kvällsposten Debatt skriver riksdagsledamöterna Rickard Nordin (C) och Niels Paarup-Petersen (C) att regeringen måste dra tillbaka sitt lagförslag om särskilt investeringsutrymme för elnätsföretagen.

Nordin och Paarup-Petersen kritiserar regeringens överenskommelse med ett enskilt elnätsföretag för att lösa kapacitetsbristen i Malmö. Deras främsta lösning är emellertid att stoppa regeringens proposition som skapar förutsättningar för finansiering av viktiga elnätsinvesteringar över hela landet. Detta kommer att drabba en mängd elnätsföretag. 

Sveriges elnät står inför stora upprustningsbehov. I vissa delar av landet har läget blivit akut. Här behövs alltså åtgärder både för att lösa de omedelbara problemen med lokal kapacitetsbrist och överföring, men också ett arbete med att klara reinvestering och utbyggnad av elnätet på sikt. Investeringsbehovet i elnätet fram till 2045 beräknas till 500 miljarder kronor för att möta samhällets ökade elanvändning. Utan ett elnät som klarar kraven får vi inte framtidens elbilar och hållbara industrier, och dessa investeringar behöver påbörjas redan i dag.  

Centerpartiet kritiserar nu ett förslag som påverkar elnätföretagens intäkter fram till 2027. Intäkter som redan beslutats om tidigare, som företagen räknat med och som ligger till grund för många redan planerade investeringar. Regeringens förslag innebär samtidigt en skärpning jämfört med tidigare regelverk genom att intäkterna måste användas till investeringar och att branschen måste skjuta till ytterligare medel för att tillgodoräkna sig dessa ökade intäkter.

Detta vill Centerpartiet stoppa och i stället hänskjuta frågan till framtiden. Centerpartiets väg riskerar att utmynna i många års uteblivna och uppskjutna investeringar av elnäten. Har Sverige råd med det?

Vi hoppas därför att Centerpartiet tänker om. Alla är eniga om att det behövs långsiktiga och rimliga regler för elnäten, för både konsumenter och företag. Men lösningen är inte att dra undan mattan för dagens investeringsplaner.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige