Storskalig bio-CCS kan ge minusutsläpp redan 2025

Publicerat av: Annika Johannesson ·

DEBATT, publicerad i Nya Lidköpings-Tidningen 2020-09-14: Sverige ska nå nettonollutsläpp år 2045. Detta är möjligt, även om några branscher inte lyckas få ner sina fossila utsläpp helt till noll. Lösningen är negativa utsläpp, som bland annat kan nås genom infångning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränsle, bio-CCS. Här har fjärrvärmesektorn en viktig roll. Om regeringen tar de första besluten i år kan en storskalig anläggning för bio-CCS vara på plats redan år 2025.

Det råder stor enighet om att Sverige ska ha nettonollutsläpp senast år 2045. I betänkandet från den Klimatpolitiska vägvalsutredningen, Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4), lyfts bio-CCS, infångning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränsle, som en möjlighet att kompensera för de sektorer som har svårt att få bort utsläppen helt. Utredningen konstaterade att det idag saknas tillräckliga ekonomiska incitament men att ett auktionsförfarande för negativa utsläpp kan vara en lösning. Vi håller med om förslagen i utredningen.

Vad krävs då för att bio-CCS ska bli verklighet? Vem behöver göra vad, och när, och hur hänger besluten ihop? Det har Energiföretagen analyserat och sammanställt i en tidslinje. Bland Energiföretagens fjärrvärmemedlemmar finns redan testanläggningar som visar att det är möjligt att fånga in och lagra koldioxid från bioanläggningar. Det som måste till för att skala upp verksamheten är att det är möjligt att få lönsamhet. Det kräver i sin tur politiska beslut i närtid.

Tidslinjen för bio-CCS är en del av en större tidslinje som vi tar fram i bred samverkan med de aktörer som ser fossilfri energi som en viktig pusselbit för sin omställning. Med den som grund kan regering och riksdag ta de rätta besluten, i rätt ordning, för att på kort sikt ge Sverige en fossilfri omstart efter pandemin och på längre sikt bromsa klimatförändringarna.

Potentialen för negativa utsläpp är stor. Enligt det klimatpolitiska ramverket kan Sverige kompensera 1,8 miljoner ton koldioxidutsläpp med negativa utsläpp till år 2030 och 10,8 miljoner ton till 2045. Detta är fullt möjligt enligt vår analys. Nu uppmanar vi regeringen att skyndsamt fatta de nödvändiga besluten:

  • Ge redan i år Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur ett auktionsförfarande skulle kunna se ut i praktiken.
  • Tillsätt medel i statsbudgeten för 2022, för auktion av bio-CCS.
  • Identifiera och röj juridiska hinder för infångning, lagring och transport av koldioxid från bio-CCS.
  • Agera på EU-nivå för att utreda möjligheten att ta fram ett EU-gemensamt styrmedel.

Företagen som ska göra de stora investeringar som krävs står redo. Nu väntar vi bara på att styrmedlen införs.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige
Per Holm, ansvarig klimatpolitik, Energiföretagen Sverige

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se