"Sverige behöver investera i elnätet"

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

REPLIK I SVD NÄTUPPLAGA 20-05-20. Fem debattörer påstår i SvD den 17/5, ”Stoppa ännu högre elnätsavgifter”, att regeringens förslag saknar incitament för investeringar. Det stämmer inte. Debattörerna bortser från att elnätsföretagens investeringsplaner, som rapporterats till Energimarknadsinspektionen (Ei), togs fram under antagandet att företagen både skulle ha möjlighet att ta del av de så kallade underintäkterna och en högre avkastningsränta än den som Ei senare fastställde. Om regeringens förslag nu inte går igenom slår det abrupt undan benen för många av de liggande planerna. Istället för mer investeringar, i ett skede när de behövs mest, skulle vi få mindre.

Förslaget leder till ett robustare elnät och en tryggare elförsörjning, samtidigt som vi bygger för ökade behov och klimatomställning. Det ökar pressen på företagen att investera under den begränsade tid som lagen medger.

Innebär förslaget då att avgifterna för kunderna höjs? Ei har redan satt ett mycket snävt utrymme för den kommande perioden och våra analyser visar att flertalet kunder får sänkta avgifter även om regeringens förslag genomförs. Samma dag som debattörerna skrev i SvD meddelade Vattenfall Eldistribution att man sänker sina avgifter, det senaste av en rad såväl stora som mindre företag som meddelat sänkta avgifter. Detta samtidigt som många aviserar stora investeringar.

En pålitlig och hållbar energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för Sveriges välfärd, konkurrenskraft, och ett hållbart samhälle. Elnätet är en nyckelkomponent och regeringens förslag är ett viktigt steg för nödvändiga investeringar på ett förutsägbart och rimligt sätt.

Nästa steg bör vara en översyn av incitamenten i regleringen för att säkra effektiva investeringar även på lång sikt. Den bör genomföras i nära dialog mellan bransch, kunder och myndighet. Det behövs en bättre samsyn om målet med regleringen och hur vi når dit. Detta skulle minska risken för överklaganden, och tillfälliga lagar som den debatterade, och därmed ryckig prisutveckling. Vi deltar mer än gärna i den dialogen. Till dess att vi gått i mål behövs underintäkterna för investeringar i elnät som bidrar till utveckling av Sverige.

Pernilla Winnhed

Vd Energiföretagen Sverige

Läs artikeln i SvD här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se