Viktigt med helhetssyn på energisystemet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

REPLIK: Energiföretagens Carl Berglöf replikerar på debattinlägget ”Många lögner i energidebatten”, som infördes i Västerviks tidning (4/1 2021). Energiföretagen vänder sig bland annat emot att artikelförfattaren hänvisar till en rapport med inaktuell och missvisande data.

Torgny Kindh pekar i ett debattinlägg på vikten av fakta i energidebatten, vilket Energiföretagen Sverige självklart ställer sig bakom. Tyvärr hänvisas till en rapport om kärnkraftens koldioxidutsläpp som inte är korrekt. Rapporten är baserad på inaktuella data och tillskriver bland annat den civila kärnkraften utsläpp från eventuella framtida kärnvapenkrig. 

I en rapport av Vattenfall, utförd enligt vedertagen standard och granskad av oberoende forskare, är den svenska kärnkraftens livscykelutsläpp i samma nivå som för vattenkraft och vindkraft. FN:s klimatpanel IPCC har sammanställt ett stort antal studier och visar på ett medianvärde på 12 gram CO2/kWh för kärnkraften. Även här ligger värdet på samma nivå som vindkraften. El från svensk kärnkraft är därmed ett bra verktyg för att reducera koldioxidutsläpp i Sverige såväl som i vår omvärld genom export.

Efter ett år som 2020 med rekordlåga elpriser är det svårt att påstå att det råder brist på elenergi i Sverige, men att ta hög elexport som bevis på att produktionskapaciteten är tillfredsställande är felaktigt. Kraftsystemet är en komplex maskin som kräver tillgång till flera olika egenskaper för att på ett driftsäkert sätt leverera tillräckligt med el, till rätt plats – och vid rätt tidpunkt. Elnät, produktion och deras samverkan är nödvändiga för ett leveranssäkert kraftsystem.

Som exempel på denna komplexitet tvingades Svenska kraftnät, som är ansvariga för att systemet alltid är i balans, mitt i sommaren 2020, med god tillgång på vatten- och vindkraft, att kontraktera produktion från bland annat Ringhals för att säkerställa driftsäkerheten. Och i sin senaste framtidsbedömning pekar man på att det finns risk för underskott på el vintertid. Detta trots ett samlat överskott för helåret.

Och även om elanvändningen minskade under 2020, framför allt på grund av Coronapandemin och varmt väder, så tyder det mesta på en markant ökning framöver. Framför allt på grund av att transportsektorn och tunga industrier väljer elektrifiering för att ersätta fossila bränslen och minska sina utsläpp. LKAB beräknar till exempel att de behöver 55 TWh el per år framöver. Det är mer än en tredjedel av Sveriges samlade elanvändning i dag.

Vi delar Kindhs oro att faktaresistens leder till dålig debatt och dåliga beslut. Men med ökad kunskap och kännedom om den komplexitet som kännetecknar el- och energisystemet hoppas vi på en mindre polariserad debatt i Sverige. Kraftslagen kompletterar varandra i vårt elsystem och med tuffa klimatmål i sikte behövs alla de kraftslag som bidrar till minskade koldioxidutsläpp i Sverige och omvärlden.

Carl Berglöf, sakkunnig kärnkraft, Energiföretagen Sverige

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se