Att förorenaren betalar är det mest effektiva styrmedlet

Publicerat av: Eva Rydegran ·

REPLIK I AKTUELL HÅLLBARHET 22-03-23. Energiföretagen välkomnar en dialog med IKEM med det gemensamma målet att minska plastavfallet och öka återvinningen av plast. Där syftet är att minska utsläppen av koldioxid och slöseriet med resurser. Ett steg i rätt riktning är att styrmedel appliceras där de är verkningsfulla. Det är ohållbart att avfallsförbränningsanläggningar idag måste betala både skatt och utsläppsrätter för den plast som skickas till förbränning när insamling och återvinning inte har fungerat. Enligt Naturvårdsverket återvinns idag endast 32 procent av alla plastförpackningar och 8 procent av all plast som sätts på marknaden.

Här kan ni läsa vår replik i sin helhet i Aktuell Hållbarthet.

Ikems replik på vår debattartikel hittar ni här

Vår debattartikel med 40 undertecknare - Gör produktion av fossil plast dyrare