DN Debatt: ”Viktigast att undanröja hinder för elproduktion oavsett kraftslag”

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

REPLIK DN DEBATT 6/10 - Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi; Johan Bruce, verksamhetsansvarig, Basindustrins energisamarbete SKGS och Åsa Pettersson, vd, Energiföretagen skriver tillsammans i en replik på DN Debatt att oavsett energislag så är det de privata investerar som bygger ny elproduktion och som därmed också väljer energislag.

Om 20–30 år kommer Sverige använda minst dubbelt så mycket el som i dag. Både havsbaserad vindkraft och kärnkraft, liksom övriga fossilfria kraftslag, kommer att ha viktiga roller för svensk elförsörjning, klimatmål och välfärd. Men till syvende och sist är det privata aktörer som fattar beslut om investeringar. Det viktigaste riksdag och regering kan göra är att undanröja hinder för ny elproduktion, oavsett kraftslag. Artikeln är publicerad i sin helhet på DN Debatt.