Energiomställningen tar sin början i Örebro

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

DEBATT I NERIKES ALLEHANDA 23-04-14. I dag samlas Kristdemokrater från hela landet för KD-dagarna i Örebro. På agendan finns bland annat klimat, näringsliv och energifrågorna, det vill säga en god utgångspunkt för att sätta agendan för framtidens energipolitik. I Örebro finns många av de utmaningar som Sverige står inför på klimat- och energiområdet men även många goda exempel att ta del och inspireras av.

Örebroregionen har en energianvändning på ca 4 Terawatttimmar (TWh) årligen, men mindre än hälften produceras i länet. Redan idag är kapacitetsbristen en fråga som hämmar regionens möjligheter att expandera. Samtidigt väntas Sveriges elanvändning öka. Energiföretagens analys visar att dagens ca 140 TWh svensk elanvändning kommer att fördubblas, till 330 TWh till år 2045. Kommande behov beror i mångt och mycket på att näringslivet ställer om och elektrifierar sin verksamhet med nya elintensiva industrier och en transportsektor som elektrifieras. Utmaningarna är då:

Att det byggs för lite elproduktion, det byggs för lite elnät och det tar för lång tid!

Regeringens Tidöavtal innehåller en stor del energipolitik, vilket är välkommet. Redan i den första budgeten levererades några önskvärda reformer: Stöd till laddinfrastruktur, slopade skatter på kraft- och fjärrvärmen och stöd till energieffektivisering. Politiska reformer som underlättar för kärnkraften. Men det är inte tillräckligt. Vi ser några nödvändiga insatser:  

  • En övergripande plan. 2045 låter långt bort, men investeringar som skall ge effekt behöver planeras nu. Dessutom kommer stora behov att komma tidigare. Regeringen själva räknar på ett elbehov om minst 300 TWh till 2045. Hur kommer vi dit?
  • Tillståndsprocesser behöver kortas. Att få en vindkraftspark godkänd kan ta år, och innebär stor osäkerhet för en investerare. Det kan ta upp till 15 år att bygga en stor elledning. En rad förenklingar krävs här.
  • Elproduktion behöver främjas. Nya incitament måste skapas för att investera i ny elproduktion, och alla fossilfria kratslag behövs. Idag sker otillräckliga investeringar för framtidens behov.
  • Kompetensbehov behöver säkras. Tusentals nya medarbetare behövs i energibranschen. Från elektriker och montörer till ingenjörer. Dagens utbildningstakt kommer inte att räcka. Att viktiga utbildningar i exempelvis Åsbro riskerar läggas ned, är en utveckling åt fel håll!
  • Säkra fjärrvärmen. I Örebro får man närmare 80 procent av sin värme från fjärrvärme. Inhemska bränslen eldas och ger värme och ibland el, oberoende av väder och säsong. Detta bidrag till energisystemet behöver säkerställas på sikt.

Om Kristdemokraterna dessa dagar blickar utanför konferenslokalen kan de samtidigt se positiva exempel i regionen. Örebro län bedriver ett omfattande arbete för energieffektivisering och stöttar företag i regionen. Från branschen har bland andra Linde energi i Lindesberg byggt storskaliga solanläggningar och laddmöjligheter. Articifiell intelligens innebär helt nya möjligheter för energisystemet och tillämpas redan idag hos Örebrobostäder för att minska energianvändningen. Det finns en mängd nya tekniska möjligheter och ett näringsliv som är beredda att satsa och investera. Politiken behöver sätta ramar och villkor som möjliggör detta. Vi hoppas att Kristdemokraterna är lösningsorienterade i Örebro och utvecklar dessa idéer på KD-dagarna.

Catherine Lillo, Regionchef Mitt Energiföretagen

Hannes Borg, Ansvarig samhällskontakter Energiföretagen

Jens Isemo, Vd Linde energi

Läs debattartikeln i Nerikes-Allehanda här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se